Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


ChannelWorld Profil

Titulní strana časopisu

ChannelWorld - zdroj informací pro prodejní kanál ICT a CE

Charakteristika

ChannelWorld je časopis orientovaný na prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu ICT (informační a komunikační technologie) a CE (spotřební elektronika), který vychází řadu let v zemích jako Belgie, Brazílie, Indie, Nizozemí a dalších. Aktuální a ověřené informace z prodejního kanálu ICT a spotřební elektroniky jsou dostupné také českým a slovenským čtenářům na www.channelworld.cz a 5x ročně ve formě tištěných speciálů. Součástí jednoho z čísel je i aktuální katalog distributorů, kteří v ČR a SR působí.

Základní údaje

 • Periodicita: 5x ročně
 • Formát: 210 x 295 mm
 • Počet stran: 48
 • Prodejní cena výtisku (Kč): 100 Kč
 • Náklad: 6 - 8 000 ks

Distribuce

Speciály ChannelWorld vycházejí 5x ročně v nákladu 6 - 8 000 kusů. Jejich distribuce probíhá prostřednictvím několika kanálů s maximální orientací na cílovou skupinu:

 • Reselleři a dodavatelé služeb v oblasti IT a CE (2 000 ks)
 • Registrovaní uživatelé www.channelworld.cz (2 000 ks)
 • VIP řízená distribuce (1 500 ks)
 • Partnerská setkání výrobců a distributorů (500 ks)

Z toho 800 ks na Slovensko.

 • Prodej v on-line trafice.
 • Prodej na portálech Periodik.cz a Magaziny.cz
 • Prodej digitálních verzí na portálech Floowie a Alza.cz

Cílová skupina

Úlohou projektu ChannelWorld není oslovení široké veřejnosti, nýbrž úzké, ale z hlediska postavení a kapitálu velmi zajímavé cílové skupiny, která rozhoduje o nákupu a prodeji. Jedná se zejména o manažery s rozhodovací pravomocí v těchto oblastech:

 • Prodejci hardwaru a softwaru koncovým zákazníkům
 • Prodejci spotřební elektroniky koncovým zákazníkům
 • Dodavatelé služeb a řešení v oblasti ICT a CE (VAR)
 • Distributoři a distributoři s přidanou hodnotou (VAD)
 • Manažeři prodejního kanálu v oblasti ICT a CE

Podíl cílových skupin

(údaje všech registrovaných uživatelů, každý se může zařadit do více skupin):

ChannelWorld podíl