Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Ceník inzerce

Ceník je platný od 1. 3. 2021
Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Provozovatel serverů si vyhrazuje možnost při objednávce reklamních kampaní sjednávat množství garantovaných impresí individuálně.

Ceník je platný od 1. 1. 2021
Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, která je účtována podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Provozovatel serverů si vyhrazuje možnost při objednávce reklamních kampaní sjednávat množství garantovaných impresí individuálně.

S účinností od 1. července 2016 rušíme poskytování agenturní provize ve výši 15%.