Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Informační servis pro finanční ředitele

  • 5 tisíc uživatelů za měsíc
  • 7 tisíc zhlédnutých stránek za měsíc
 Milan Loucký šéfredaktor
Našimi čtenáři jsou finanční ředitelé. Společně s nimi hledáme odpovědi na otázky, jak řídit kapitál, monitorovat peněžní toky, jak zvýšit výkonnost firmy, kontrolovat a řídit rizika s ohledem na efektivitu a hodnotu firmy. Pomáháme při hledání cest k dokonalému finančnímu řízení a zamýšlíme se nad tím, jak posílit prestiž finančního řízení podporou kariérového růstu.