Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Dobrý web: Projekt Přístupnost.cz radí, jak zpřístupnit informace zdravotně postiženým

Weby veřejné správy mají od začátku března 2008 povinně poskytovat informace tak, aby s nimi mohly pracovat i osoby se zdravotním postižením. V drtivé většině případů to nedělají. Konzultační centrum Dobrý web připravilo nový projekt Přístupnost.cz, který radí, jak web zpřístupnit všem skupinám uživatelů.

19. 5. 2008
Přístupnost.cz

Webové prezentace veřejné správy mají nově zákonnou povinnost poskytovat informace v takové formě, aby s nimi mohly pracovat i osoby se zdravotním postižením. Většinou však sadě pravidel, která za tímto účelem byla sestavena, nevyhovují a informace v přístupné formě nenabízejí.

Jedním ze způsobů, jak tuto situaci změnit, je informační osvěta, říká Adam Fendrych, konzultant poradenského centra Dobrý web. Proto jsme se rozhodli spustit nový projekt Přístupnost.cz, který má za cíl informovat o tom, proč a jak tvořit web tak, aby byl přístupný všem skupinám uživatelů.

Web Přístupnost.cz nabízí obecné informace o tom, co vlastně přístupnost je a k čemu je dobrá. Tvůrci webů zde najdou praktické rady, jak dosáhnout toho, aby s webem dokázali pracovat i hendikepovaní uživatelé – jaké prostředky pro práci využívají a na které aspekty je třeba brát zřetel. K dispozici jsou i pravidla přístupnosti, jejichž dodržování by mělo tvůrcům zajistit maximální možnou přístupnost jejich webu.

Součástí je i sekce určená státní správě, jež má úřady informovat o výše zmíněné zákonné povinnosti a zároveň jim poradit, jak dosáhnout toho, aby jejich prezentace tyto nároky splňovala.

Povinnost zpřístupnit informace týkající se veřejné správy osobám se zdravotním postižením je stanovena zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, novelizovaným zákonem č. 81/2006 Sb. Provádění zákona pak stanoví vyhláška o přístupnosti, č. 64/2008 Sb., a její metodický pokyn, která obsahuje pravidla tvorby přístupného webu. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008, tedy před více než dvěma měsíci.

Novela zákona nestanovuje sankce, které za porušení danému úřadu hrozí. Prezentace veřejné správy tudíž k jejímu dodržování nic netlačí a současný stav tomu také odpovídá – přístupných webů je v této oblasti výrazná menšina.

Zákonná povinnost se vztahuje na široké spektrum prezentací, mimo jiné weby všech ministerstev, prezidenta ČR, obou komor sněmovny, vlády, všech obcí, měst, krajských úřadů a dalších státních úřadů (ombudsman, ČTÚ, NBÚ, ČOI, ČSSZ, Akademie věd, Ústavní soud a další). Dle auditu publikovaného pracovní skupinou vytvářející pravidla přístupnosti však pouze necelých 20 % prezentací alespoň rámcově vyhovuje stanoveným nárokům, zcela přístupná pak není prakticky žádná. Tento fakt je zarážející vzhledem k tomu, že první verze pravidel přístupnosti vznikla již v polovině roku 2004, a úřady tak měly dostatek času své prezentace upravit.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, fax 241 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O Dobrém webu (www.dobryweb.cz)

Konzultační a poradenské centrum Dobrý web pomáhá svým klientům vytvářet obchodně úspěšné a uživatelsky přívětivé webové stránky. Tým Dobrého webu sestává z předních odborníků na návratnost investic do webových projektů, ergonomii webu a bezbariérovou přístupnost. Dobrý web pravidelně pořádá školení a semináře, vydává srovnávací analýzy, sestavuje efektivní marketingové strategie a spravuje reklamní kampaně.

O společnosti Internet Info, s. r. o. (www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z největších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb, které měsíčně využije téměř 1,7 milionů uživatelů. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby v oblasti internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.