Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Dobrý web: Konference Web Analytics svým obsahem zabodovala

Minulý čtvrtek uspořádalo konzultační centrum Dobrý web další ze svých odborných konferencí, tentokrát na téma Web Analytics. Celodenní program včetně tří přednášek zahraničních odborníků se u hostů setkal s velmi pozitivní odezvou.

1. 6. 2009
Logo Dobrý web.cz

V pořadí již třetí odborná konference konzultačního centra Dobrý web tentokrát na téma Web Analytics – statistiky webu a jejich vyhodnocování (http://konference.dobryweb.cz/), která proběhla ve čtvrtek 28. května 2009, se setkala s velice pozitivními ohlasy posluchačů. Celkem 13 přednášek a dvě panelové diskuse si vyslechlo téměř 150 zájemců.

Účastníci konference kladně hodnotili jak obsahové zaměření akce, tak i výběr přednášejících. Do programu byly letos zařazeny také tři prezentace zahraničních odborníků, které byly simultánně tlumočeny do češtiny.

Jak již z názvu konference vyplývá, hovořilo se především o nejrůznějších analytických nástrojích k vyhodnocování online reklamních aktivit firem a správné interpretaci výsledků takových měření. Svůj příspěvek na konferenci přednesla řada expertů na online marketing a webové analýzy. Moderování se ujal Dušan Janovský.

Hned na úvod vystoupil Johannes Oppermann z rakouské pobočky firmy Google, který poskytl úvod do problematiky a zdůraznil nutnost získaná statistická data správně interpretovat a na jejich základě také následně realizovat změny na webu. Jiří Brázda (WAW) po té pohovořil o současných trendech a vyzdvihl potřebu využívat k získávání dat různé informační kanály.

Na KPI (Key Performance Indicators) a měření efektu reklamních kampaní se ve své přednášce zaměřil Daniel Kafka (1. multimediální), zatímco Egon Wilcsek (Omniture, Německo) účastníky seznámil s koncepty pokročilé segmentace návštěvníků webu a ukázal, jak výsledky statistik využít k optimalizaci stránek. S případovou studií firmy LMC, zaměřenou na volbu KPI a způsob měření konverze u netransakčních webů, přišel Milan Kryl.

Foto WA 1

Následovala přednáška analytika Martina Kopty, který představil nástroje odhalující vzorce chování návštěvníků na webu. Dopolední blok pak završila panelová diskuse zaměřená na praktické zkušenosti větších firem při využívání analytických nástrojů. Za jeden stůl spolu zasedli Petr Staněk (NetTravel.cz), Roman Appeltauer (Vodafone), Milan Kryl (LMC) a Jiří Brázda (WAW).

Odpolední část konference otevřel další ze zahraničních hostů, Pere Rovira (WebAnalytics.es), který posluchače seznámil s tzv. měkkými metrikami. Nechyběly ani příklady jejich využití v praxi. Vít Smékal (OMD) zdůraznil, jak je důležité sladit technologické možnosti internetu s celkovým komunikačním konceptem a jeho cíli. Poté Vladislav Bureš (Proximity) pohovořil o optimalizaci e-mailingu na základě výsledků měření.

O možnostech vyhodnocování efektivity relativně nových marketingových nástrojů jako jsou Facebook, Twitter, firemní blogy atp. diskutovali Adam Zbiejczuk (mBank), Daniel Kafka (1. multimediální), Pavel Hacker (Neo@Ogilvy), Vít Smékal (OMD) a Martin Kopta.

Vzhledem k tomu, že objednávku dokončí jen malé procento návštěvníků webu, je nutné sledovat, jak se chovají ti ostatní návštěvníci. O tom také byla přednáška Pavla Jaška (Dobrý web), jenž se zaměřil na tzv. mikrokonverze. Lze mezi ně počítat například ohodnocení zboží zákazníkem, odstranění zboží z košíku, využití splátkové kalkulačky, nebo třeba zhlédnutí videa.

Jak efektivně implementovat webovou analytiku do firemních procesů vysvětlil Jiří Malý (Neo@Ogilvy). Na něj pak navázal Roman Appeltauer (Vodafone) s porovnáním jednotlivých analytických instrumentů a vyzdvihl výhody těch placených. Celodenní program uzavřel Jakub Mach (MicroMedia) se svou přednáškou o specifikách měření mobilního webu.

Foto WA 2

Prezentace všech řečníků a výběr fotografií jsou k dispozici ke stažení na stránkách konference. Celá akce byla online komentována pomocí mikroblogovacího systému Twitter.

Partnerem konference byla společnost Omniture. Mediálními partnery pak týdeník Marketing & Media, portál Profit.cz, server CIO Business World.cz a vyhledávač Google.


Partner:

Omniture


Mediální partneří:

MaM - nové logo Profit.cz - nové logo Business World Google logo


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Rošická, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 631, fax 277 004 601
E-mail: hana.rosicka@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O Dobrém webu

(www.dobryweb.cz)

Konzultační a poradenské centrum Dobrý web pomáhá svým klientům vytvářet obchodně úspěšné a uživatelsky přívětivé webové stránky. Tým Dobrého webu sestává z předních odborníků na návratnost investic do webových projektů, ergonomii webu a bezbariérovou přístupnost. Dobrý web pravidelně pořádá školení a semináře, vydává srovnávací analýzy, sestavuje efektivní marketingové strategie a spravuje reklamní kampaně.

O společnosti Internet Info, s.r.o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z největších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel, Slunečnice, Bomba, Vitalia), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby v oblasti internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.