Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Internet Info: Internet Advertising Conference zhodnotí stav internetové reklamy v Česku

Jaké jsou nejnovější trendy v internetové reklamě? Co představuje největší výzvy pro internetový marketing? Který z mediatypů má do budoucna největší potenciál? Tato a další témata budou na programu Internet Advertising Conference 2008, kterou společně pořádají Sdružení pro internetovou reklamu a společnost Internet Info.

14. 2. 2008
logo spir

Celodenní odborná konference Internet Advertising Conference 2008 se uskuteční v úterý 20. května 2008 ve Slovanském domě v Praze. Hlavním impulsem pro její uspořádání je potřeba analyzovat aktuální stav na českém internetovém trhu v souvislosti s vývojem internetové reklamy. Odborným garantem konference a zároveň tvůrcem celodenního programu je Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Realizátorem konference je společnost Internet Info.

Snaha podrobně rozklíčovat aktuální potřeby internetového trhu byla hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli uspořádat odborné setkání mapující možnosti inzertních aktivit na internetu. Znalost konkrétních požadavků všech subjektů trhu je základním předpokladem schopnosti reagovat na nutné změny v oblasti internetové reklamy, upřesňuje Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIR.

Odborníci z oblasti internetové reklamy, zadavatelů reklamních kampaní či mediálních společností se sejdou nad aktuálními tématy, která ovlivňují vývoj v oblasti inzertních aktivit firem na internetu. Součástí konference budou také case studies realizovaných internetových kampaní v ČR. Hovořit se bude o marketingových koncepcích na internetu, efektivitě kampaní, plánování a rozdělení investic v rámci všech mediatypů, nebo o kvalitě výzkumu. Chybět nebudou ani data ze zahraničních internetových trhů.

Tematické okruhy konference jsou následující:

  • Landscape – všeobecný přehled trhů střední Evropy, zahraniční trendy a jejich aplikace v ČR
  • Reklama na internetu – mediatypy, PPC systémy, online plánování, rozdělení investic, vztahy klienta, agentury a média, vyhodnocování kampaní, kreativita
  • Marketing na internetu – taktiky, koncepce, marketingový mix na internetu, efektivita kampaní
  • Obsah – propojení značky s obsahem, virální obsah, právní limity
  • Výzkum na internetu – data, jejich sběr a vyhodnocení, kvalitní výzkum, NetMonitor a AdMonitoring

Konference je určena všem zástupcům reklamního a marketingového prostředí v České republice, především zadavatelům internetové reklamy na úrovni vedoucích pracovníků, ředitelů marketingu, či zástupců online komunikace, dále poskytovatelům obsahu a mediálním a reklamním agenturám jako zprostředkovatelům. Chybět nebudou ani zástupci internetových médií, novináři a členové Sdružení pro internetovou reklamu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR)

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 43 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor zavádí i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.