Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Měšec.cz: Zadlužení domácností rychle roste, ale zatím nepředstavuje velké riziko

Rostoucí zadlužení českých domácností je v poslední době velice diskutovaným tématem. Finanční server Měšec.cz proto připravil obsáhlou studii, která osvětluje příčiny tohoto fenoménu. Zároveň vyvrací obavy, že by se jednalo o nebezpečný vývoj - v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi EU je zadluženost českých domácností stále poměrně nízká.

25. 10. 2005

Analýza finančního serveru Měšec.cz poukazuje na to, že ke zlomu v zadlužování českých domácností došlo v květnu roku 2000, kdy podíl úvěrů na úsporách jednotlivých domácností dosáhl hraničního bodu a od té doby setrvale roste. Příčinou dynamiky růstu zadluženosti je především skutečnost, že domácnosti byly ještě do konce devadesátých let téměř bez dluhů, takže se současný nárůst zdá být vzhledem k minulosti závratný. Dále hrají roli demografické změny, změny v preferencích zákazníků a v neposlední řadě mají velký význam také nízké a stabilní úrokové sazby a rostoucí mzdy.

Graf úrokových sazeb

Díky postupně zvyšující se vstřícnosti ze strany bankovního sektoru, podpořenému velkou konkurencí, odbourávání administrativních překážek při sjednávání půjček a stabilnějšímu ekonomickému prostředí se domácnosti naučily „žít na dluh“. Platební disciplína domácností však nadále zůstává dobrá.

Je pozitivní, že úvěry ze své podstatné části bývají využívány na pořízení či rekonstrukci bydlení. Tomu odpovídá i statistika o době splácení úvěrů – více než tři čtvrtiny z nich spadají do sekce dlouhodobé. Dochází tak ke znatelné podpoře stavební výroby. Zvýšená poptávka po nemovitostech však vede k růstu jejich cen, což částečně redukuje výhody plynoucí z nízkých úrokových sazeb.

Ačkoliv je dynamika nárůstu zadlužení českých domácností poměrně výrazná, v mezinárodním srovnání patří Česká republika k zemím s malou průměrnou zadlužeností jednotlivých domácností. Podíl úvěrů domácností na celkových úvěrech byl ještě v loňském roce ve srovnání s EU zhruba poloviční.

Rychlé zadlužování by mohlo představovat riziko v případě, že by se objevil některý z nepříznivých faktorů – významný pokles cen nemovitostí, prudký růst úrokových sazeb nebo negativní vývoj příjmů českých domácností. Žádného z těchto jevů se však česká společnost nemá důvod v blízké době obávat, proto zatím není nutné považovat zadlužování českých domácností za příliš znepokojivé.

Využívání úvěrových zdrojů domácnostmi je dnes častým řešením finanční situace rodiny. Zejména při řešení dlouhodobých „investic“, např. při pořízení nemovitosti, může být úvěr užitečný a často představuje jedinou cestu k vlastnímu bydlení. Nicméně, přestože se v globálním pohledu není třeba bát příliš nepříznivého vývoje, každá domácnost by měla důkladně zvážit, zda je pro ni zadlužení skutečně nezbytné a zda zátěž v podobě splátek zvládne, zdůrazňuje autor studie Ondřej Antoš, analytik serveru Měšec.cz.

Více informací naleznete v článku na stránkách finančního serveru Měšec.cz a především v samotné Analýze zadluženosti českých domácnosti (dokument ve formátu PDF, 1,7 MB).

Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Ján Simkanič, Product Manager
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 123, 110 fax 244 003 220
E-mail: simkanic@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O Měšec.cz
Finanční server Měšec.cz přináší aktuální informace ze světa osobních a firemních financí. Poskytuje podrobné charakteristiky a srovnávací analýzy produktů, které nabízejí finanční instituce. Umožňuje čtenářům, aby se díky dostatku informací, které naleznou na jednom místě, dokázali efektivně rozhodovat, kam uložit své úspory, kde získat úvěr, kde se pojistit či jaké formy platebního styku používat.

O společnosti Internet Info, s. r. o.
Společnost Internet Info, s.r.o., je významným hráčem českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec.cz, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.