Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Návštěvy webových stránek bývají spíše krátké

Uživatelé internetu chtějí získat informace na webu co nejrychleji. Potvrzují to lednové údaje monitorovací služby NAVRCHOLU.cz. Na zhlédnutí jedné stránky stačí drtivé většině uživatelů pouze půl minuty. Polovina z nich navíc načte během své návštěvy pouze jednu stránku.

26. 2. 2008

Podle profesionální služby pro monitoring návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz stačí téměř třem čtvrtinám uživatelů k prohlédnutí jedné webové stránky časový interval do 30 sekund. Déle než jednu minutu vydrží na internetové stránce jen minimum návštěvníků, konkrétně něco málo přes 16 %.

Čas strávený na jedné stránce
Čas Leden 2008
Do 30 sekund 72,29
Do 60 sekund 11,47
Do 90 sekund 4,58
Do 120 sekund 2,35
Do 150 sekund 1,55
Do 180 sekund 1,06
Nad 180 sekund 6,71

Zdroj: Navrcholu.cz, leden 2008, v procentech

Ze statistiky počtu zobrazených stránek během jedné návštěvy vyplývá, že aktivní uživatelé jsou na internetu v menšině – pouze necelých 9 % z nich si během jedné návštěvy prohlédne 10 a více stránek. Polovina návštěv skončí již po zobrazení jedné stránky.

Počet zobrazených stránek během jedné návštěvy
Počet stránek Leden 2008
1 50,11
2 15,06
3 9,46
4 4,88
5 4,16
6 2,52
7 2,30
8 1,52
9 1,43
10 1,00
Nad 10 7,57

Zdroj: Navrcholu.cz, leden 2008, v procentech

„Výše uvedená čísla potvrzují, že uživatelé chtějí získat potřebné informace co nejrychleji a provozovatelé webů mají tedy velmi málo času je zaujmout. Webové stránky by proto měly poskytovat zajímavé a relevantní informace, orientace ve struktuře webu by měla být snadná a maximálně přehledná. Jedině tak bude mít příchozí uživatel důvod pokračovat dál ve své návštěvě,“ komentuje aktuální čísla Luboš Plotěný, vedoucí konzultačního centra Dobrý web.

Celková doba, kterou uživatel stráví během své návštěvy na jednom webu, v téměř čtvrtině případů nepřesáhne půl minuty. Délku dvou minut pak nepřekročí 54 % návštěv. Pouze necelých 18 % návštěv trvá 10 a více minut. Je třeba si však uvědomit, že do této kategorie mohou spadat i návštěvy dlouhé hodinu či více.

Čas strávený na webu během jedné návštěvy
Počet stránek Leden 2008
Do 30 sekund 24,43
Do 1 minuty 14,13
Do 2 minut 15,52
Do 3 minut 8,66
Do 4 minut 5,76
Do 5 minut 4,18
Do 6 minut 3,22
Do 7 minut 2,58
Do 8 minut 2,13
Do 9 minut 1,78
Do 10 minut 1,53
Nad 10 minut 16,09

Zdroj: Navrcholu.cz, leden 2008, v procentech

Pokud se podíváme na data z pohledu jednotlivých dnů v týdnu, jsou výsledky poměrně vyrovnané. Průměrný počet stránek zobrazených během jedné návštěvy se v jednotlivých dnech liší jen o setiny a pohybuje se řádově na necelých 4 stránkách, přičemž největší je v sobotu a v neděli. O víkendu je nejvyšší i průměrná denní délka návštěvy, která v těchto dnech činí v průměru 6 minut, přestože celkový počet návštěv je oproti pracovnímu týdnu mírně nižší.

Čas strávený na webu během jedné návštěvy podle dnů v týdnu

Graf - čas na webu

Zdroj: Navrcholu.cz, leden 2008

Metodika:

Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Návštěvy sestávající pouze z jediné zobrazené stránky nejsou zahrnuty do statistiky délky návštěv.

Není možné udělat časové srovnání dat v delším horizontu, protože pro analýzu byla použita nová, vylepšená metodika, založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V lednovém měření bylo do vzorku zařazeno více než 24 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

www.navrcholu.cz

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, Investiční společnost České spořitelny, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, Český hydrometeorologický ústav, Karlovarský kraj, Czech Tourism, Arcibiskupství pražské, ministerstva zahraničních věcí a životního prostředí, a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.