Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Více než polovina uživatelů používá nový Flash Player 10

Nová verze přehrávače interaktivních animací a multimediálního obsahu Flash Player 10, která byla na trh uvedena v říjnu 2008, si mezi českými uživateli velmi rychle našla své místo. V současné době ji používá již více než polovina návštěv sledovaných profesionální službou pro měření návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz.

19. 3. 2009

Zatímco přesně před rokem byla na téměř 90 % měřených počítačů nainstalována tehdy nejvyšší verze přehrávače Flash Player 9, v nejnovějších statistikách monitorovací služby NAVRCHOLU.cz její podíl vykazuje už jen něco málo přes 42 %. Pozici nejrozšířenějšího přehrávače převzala loni na podzim představená verze 10. Tu v současnosti na svých počítačích používá už více než 54 % uživatelů.

Oproti tomu podíl počítačů, které ještě využívají některou z verzí přehrávače Flash 8 a starších, představuje jen přibližně 3,5 %, přičemž ještě před rokem to bylo 11 %. Z celého sledovaného vzorku pak nemá Flash na svém počítači vůbec nainstalováno pouze 2,4 % uživatelů.

Podíl uživatelů přehrávače Flash Player
Verze modulu 08/2006* 02/2008* 02/2009* Rozdíl**
Flash 10  –  – 54,1 % 54,1
Flash 9 17,9 % 88,9 % 42,2 %  – 46,7
Flash 8 57,5 % 5,2 % 1,0 %  – 4,2
Flash 6 8,2 % 3,4 % 0,8 %  – 2,6
Flash 7 15,9 % 2,3 % 1,8 %  – 0,5
Flash 5 0,5 % 0,1 % 0,0 %  – 0,1
Flash 4 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0
Flash 3 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0
Celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % x

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, počet návštěv
* přepočtená % po vynechání položek „Nezjištěno“ a „Bez podpory“
** rozdíl mezi 02/2008 a 02/2009 v procentních bodech

Z aktuálních statistik je jasně patrná rychlá reakce uživatelů na představení nové verze přehrávače Flash Player. V době, kdy velké množství webových stránek ve svém obsahu již naprosto běžně používá flashovou grafiku, je tento vývoj naprosto přirozený a nikoho nepřekvapí, hodnotí výsledky analýzy Daniel Gogela, vedoucí projektu NAVRCHOLU.cz, a dodává: Svou roli zřejmě hraje také skutečnost, že uživatel obvykle nemusí za účelem stažení nové verze přehrávače podnikat téměř žádné kroky. Aktualizace je mu často nabídnuta automaticky.


Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných s některou verzí Flash přehrávače. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V únorovém měření bylo do vzorku zařazeno téměř 25 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

(www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Slunečnice, Vitalia), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Pod hlavičkou sdružení TUESDAY Business Network pořádá odborné konference zaměřené na IT segment.