Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Většina uživatelů používá nejnovější verzi přehrávače Flash

Necelé dva roky od představení poslední verze plug-inu Flash Player 9 využívá tento přehrávač naprostá většina návštěvníků webů. Vyplývá to ze statistik profesionální služby pro měření návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz.

26. 3. 2008

Zatímco před rokem a půl byla ve více než polovině měřených počítačů nainstalována verze o řád nižší, tedy Flash 8, nejnovější statistiky monitorovací služby NAVRCHOLU.cz ukazují, že v současné době je naprostá většina návštěv (téměř 90 %) uskutečněna s verzí Flash 9. Celkový nárůst jejího podílu v daném období činí více než 70 procentních bodů. Naopak podíl počítačů, které ještě využívají některou z verzí přehrávače Flash 7 a starších, představuje pouhých 6%.

Podíl uživatelů přehrávače Flash Player
Verze modulu 08/2006* 02/2008* Rozdíl**
Flash 9 17,9 % 88,9 % 71,0
Flash 8 57,5 % 5,2 %  – 52,3
Flash 6 8,2 % 3,4 %  – 4,8
Flash 7 15,9 % 2,3 %  – 13,6
Flash 5 0,5 % 0,1 %  – 0,4
Flash 4 0,1 % 0,0 %  – 0,1
Flash 3 0,0 % 0,0 % 0,0
Celkem 100,0 % 100,0 % x

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, počet návštěv
* přepočtená % po vynechání položek „Nezjištěno“ a „Bez podpory“
** v procentních bodech


Současné rozložení podílu jednotlivých modulů přehrávače Flash Player je dáno naprosto přirozeným vývojem. V době tzv. webu 2.0 a zároveň s tím, jak tvůrci webových prezentací stále častěji používají interaktivní grafické výstupy, se naučili i čeští uživatelé Flash Player běžně používat, hodnotí výsledky analýzy Daniel Gogela, vedoucí projektu NAVRCHOLU.cz, a dodává: Weby využívající flashovou grafiku se už nemusí obávat o své uživatele – ti jsou na flashové prezentace v současné době dobře připraveni. Z celého sledovaného vzorku nemá Flash nainstalováno pouze 2,3 % uživatelů.

Důvěra uživatelů v nejnovější Flash byla pravděpodobně posílena mimo jiné informacemi o tom, že zatím poslední verze by měla eliminovat některé závažné bezpečnostní problémy starších modulů.

Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných s některou verzí Flash přehrávače. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V únorovém měření bylo do vzorku zařazeno více než 24 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz (www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o. (www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb, které měsíčně využije téměř 1,7 milionů uživatelů. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.