Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Nový prohlížeč Google Chrome si získal své první příznivce

Již druhý den po představení nového prohlížeče Google Chrome jej používalo 0,64 % uživatelů. Po ustálení počátečních výkyvů používá novinku z dílny společnosti Google v současné době přibližně 0,5 % uživatelů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

12. 11. 2008

Nástup nového prohlížeče Google Chrome a jeho zásah do statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz během prvního týdne od jeho uvedení na trh proběhl ve dvou vlnách. K prvnímu nárůstu došlo okamžitě poté, co Google svoji novinku dne 2. září 2008 představil. Nárůst byl velmi rychlý, prakticky z nuly na 0,64 %. V následujících dnech zaznamenal nový prohlížeč mírný pokles zájmu, aby koncem prvního zářijového týdne došlo k opětovnému zvýšení podílu.

Za touto druhou vlnou pravděpodobně stojí skutečnost, že několik dnů po představení se novým prohlížečem začala zabývat také méně technicky zaměřená média a představila tak Google Chrome širšímu okruhu uživatelů. Tedy těm, kteří existenci nového prohlížeče nezaznamenali, případně pro které představení nového prohlížeče společností Google samo o sobě nebylo dostatečným impulsem k jeho vyzkoušení. Určitou roli zde také hraje fakt, že 6. a 7. září, kdy vrcholila druhá vlna zájmu o nový prohlížeč, byly víkendové dny, které se tradičně vyznačují odlišným rozložením podílu prohlížečů.

V polovině září pak došlo k prozatímnímu ustálení podílu tohoto prohlížeče kolem 0,5 %, přičemž o víkendech zpravidla dochází k mírnému nárůstu. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem zůstává i nadále se svými přibližně 32 % (verze 7), respektive 23 % (verze 6) Microsoft Internet Explorer. Druhé místo pak stabilně zaujímá prohlížeč Mozilla Firefox s více než 22 % (verze 3), respektive s necelými 9 % (verze 2).


Podíly zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů
Prohlížeč 3.9.2008 6.9.2008 15.9.2008 30.9.2008 1.10.2008 15.10.2008 31.10.2008
MSIE 7.0 30,78 % 29,06 % 31,37 % 31,58 % 31,50 % 31,78 % 31,52 %
MSIE 6.0 25,75 % 19,63 % 25,15 % 24,25 % 24,26 % 24,01 % 23,20 %
Mozilla Firefox 3.0.x 18,45 % 22,84 % 21,02 % 22,01 % 22,03 % 22,16 % 22,86 %
Mozilla Firefox 2.0.x 11,83 % 12,85 % 9,66 % 9,03 % 8,99 % 8,83 % 8,66 %
Opera 9.x 4,97 % 6,38 % 4,95 % 4,97 % 4,97 % 5,06 % 5,20 %
Mozilla Firefox 1.5.x 0,62 % 0,64 % 0,60 % 0,61 % 0,61 % 0,60 % 0,58 %
Mozilla Firefox 1.0.x 0,53 % 0,54 % 0,51 % 0,51 % 0,50 % 0,48 % 0,42 %
Google Chrome 0.x 0,64 % 0,69 % 0,50 % 0,55 % 0,54 % 0,55 % 0,53 %

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, září a říjen 2008
Zvýrazněný sloupec označuje den, kdy podíl Google Chrome dosáhl svého vrcholu. Kromě citací Google Chrome v médiích zde hraje svou roli také fakt, že se jednalo o víkendový den.


Z nejnovějších statistik lze vyvodit, že nejvíce uživatelů, kteří během sledovaného období přešli na prohlížeč Google Chrome, do té doby používalo prohlížeč Mozilla Firefox verze 2, jehož podíl se ve zkoumaném období snížil z původních téměř 12 % až na necelých 9 %.

„Nelze s jistotou tvrdit, že představení nového prohlížeče bylo jediným důvodem odlivu uživatelů od prohlížeče Mozilla Firefox verze 2. Tento prohlížeč již delší dobu zaznamenává odliv uživatelů a příchod Google Chrome tak možná tento proces pouze urychlil," komentuje výsledná data vedoucí služby NAVRCHOLU.cz Daniel Gogela.

Zajímavý pohled nabízí také srovnání podílů jednotlivých prohlížečů za poslední říjnový týden, ovšem pouze z pohledu návštěvníků serveru o českém Internetu Lupa.cz.


Podíly jednotlivých prohlížečů (Lupa.cz)
Prohlížeč Podíl
Mozilla Firefox 3.0.x 33,85 %
MSIE pro Windows 7.0 23,79 %
MSIE pro Windows 6.0 12,72 %
Opera 9.x 9,26 %
Mozilla Firefox 2.0.x 8,32 %
Google Chrome 0.x 1,79 %
Mozilla Firefox 1.5.x 0,40 %
Mozilla Firefox 1.0.x 0,25 %
Mozilla Suite 1.x 0,14 %
MSIE pro Windows 5.x 0,13 %
Opera 8.x 0,04 %

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, říjen 2008


„Je pravděpodobné, že u odborných serverů, jako je třeba Lupa.cz, bude podíl nového prohlížeče Google Chrome vyšší než u reprezentativního vzorku webů měřených službou NAVRCHOLU.cz. Důvodem je skutečnost, že technicky zaměření uživatelé obecně projevují aktivnější přístup k nejrůznějším novinkám. Statistika serveru Lupa.cz za poslední říjnový týden tento předpoklad jednoznačně potvrzuje," uzavírá výsledky měření Daniel Gogela.

Metodika:

Data vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2 005 položek, rozčleněných do 410 skupin a 94 rodin.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Rošická, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 406, 110 fax 244 003 220
E-mail: rosicka@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz (www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o. (www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Slunečnice, Bomba), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.