Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Lidé se JavaScriptu a cookies nebojí

Převážná většina uživatelů webů monitorovaných měřící službou NAVRCHOLU.cz využívá prohlížeče s aktivovanou podporou JavaScriptu a cookies. Vyplývá to z nejnovějších statistik služby NAVRCHOLU.cz.

24. 4. 2007

Pouze 1,2 % návštěv zaznamenaných měřící službou NAVRCHOLU.cz je uskutečněno s vypnutou podporou JavaScriptu. Ještě méně, necelé půlprocento, nepodporuje cookies a zabraňuje serverům ukládat k nim jakékoli informace.

Podíl návštěv s prohlížečem podporujícím JavaScript a Cookies
Podporuje Nepodporuje
JavaScript 98,81 % 1,19 %
Cookies 99,54 % 0,46 %

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 03/2007

Z dlouhodobých statistik naopak vyplývá mírný kontinuální nárůst podpory cookies na všech sledovaných webech. V průběhu druhé poloviny roku 2006 vzrostl počet návštěv podporujících cookies z 99,44 % na současných 99,54 %. „Tento jev lze přičíst zejména rostoucímu počtu nových uživatelů Internetu, kteří nechávají prohlížeče v základním nastavení, tedy s podporou cookies,“ komentuje nejnovější data Klára Rožková, vedoucí projektu NAVRCHOLU.cz. „Naopak u webů cílených zejména na technicky zdatné uživatele, jako jsou odborné IT weby, je procento podpory cookies o trochu nižší a drží se dlouhodobě na zhruba stejné hodnotě.“

JavaScript významně rozšiřuje funkčnost webových stránek. Bývá zakomponován do celé řady webů, respektive jejich doplňkových funkcí. Používá se zejména pro vytváření dynamických prvků na internetových stránkách a pro zvýšení interaktivity webových aplikací. Je rovněž základem dnes moderní technologie AJAX, která zažívá v posledních měsících nebývalý rozmach. V neposlední řadě se JavaScript využívá pro vkládání bannerové reklamy do stránek a pro ovládání některých agresivnějších reklamních formátů. Právě množství reklamy na stránkách bývá nejčastějším důvodem pro vypnutí JavaScriptu.

Běžní uživatelé využívají výhod cookies nejčastěji při opětovné návštěvě stejných webových stránek. Rozpoznání uživatele je zbavuje nutnosti opakovaně se přihlašovat nebo umožňuje vlastní personalizaci stránek (např. uspořádání prvků ve stránce, alternativní vzhled atd.) Cookies mohou využívat také internetové obchody k udržení informací o obsahu nákupního košíku, fakturačních údajů a podobně.

Cookies a JavaScript:

Cookies jsou krátké textové informace, které se ukládají na uživatelově počítači a při příštím přístupu na stejnou stránku je prohlížeč odešle společně s požadavkem. Server podle nich dokáže například rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil. Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači, a nelze je ani zneužít např. k získání citlivých informací z počítače. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – některé stránky však nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

Podpora cookies je službou NAVRCHOLU.cz zjišťována pomocí JavaScriptu. Je tedy možné, že celkové procento návštěv s vypnutou podporou cookies bude o něco vyšší, protože existuje skupina uživatelů, kteří například z obav o své soukromí vypínají obě technologie.

Metodika:

Statistický vzorek obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

www.navrcholu.cz

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří AAA Auto, Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, Český hydrometeorologický ústav, Český normalizační institut, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ministerstva zahraničních věcí a životního prostředí, CzechInvest a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.

O společnosti Factum Invenio, s.r.o.

http://www.factum.cz/

Společnost Factum Invenio působí na českém trhu od roku 1991. Používá standardizované mezinárodně uznávané metody a značkové výzkumné produkty. Díky svým zkušenostem i úzké spolupráci se zahraničními partnery poskytuje informace nejenom o českém, ale i o evropském trhu. Založila mezinárodní výzkumnou skupinu Factum Group.