Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Téměř polovina počítačů využívá rozlišení obrazovky 1280x1024 pixelů

Za posledních osm měsíců došlo k dalšímu zlepšení technické vybavenosti uživatelů. Zatímco v květnu 2008 byl podíl dvou nejčastěji využívaných rozlišení obrazovek téměř vyrovnaný, v současnosti již jasně převažuje vyšší rozlišení 1280x1024 pixelů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

25. 2. 2009

Ještě v květnu roku 2008 byl podíl dvou nejpoužívanějších rozlišení obrazovek počítačů, 1024×768 pixelů a 1280×1024 pixelů, prakticky vyrovnaný. Činil přibližně 40 %, což v porovnání s daty z ledna 2006 znamenalo výrazný posun směrem k vyššímu rozlišení obrazovek. Do té doby totiž na českých počítačích s téměř 60% podílem převládalo rozlišení 1024×768 pixelů. Z aktuálních statistik služby pro sledování návštěvnosti NAVRCHOLU.cz z ledna 2009 je jasně patrný další posun směrem k vyšší kvalitě rozlišení obrazovek.

Trend postupného zvětšování obrazovek je zřejmý i z dalších čísel, například rozlišení 1400×1050 pixelů již využívá téměř 7 % sledovaných návštěv a rozlišení 1600×1200 a vyšší pak více než 9 %.

Ve srovnání s daty z května 2008 ale také došlo k mírnému nárůstu podílu nejmenších rozlišení. Tato skutečnost pravděpodobně odráží kombinaci rostoucí obliby mobilních zařízení a cenové politiky poskytovatelů mobilního internetového připojení, díky které je dnes mobilní přístup k internetu cenově dostupnější než v minulosti.

Rozlišení obrazovky (v pixelech)
Rozlišení 01/2006 05/2008 01/2009 Rozdíl*
1280×1024 20,30 % 40,33 % 43,68 % +3,35
1024×768 59,50 % 40,56 % 33,40 %  – 7,16
1600×1200 a větší 1,30 % 5,75 % 9,15 % +3,40
1400×1050 1,20 % 5,28 % 6,99 % +1,71
1152×864 4,80 % 4,57 % 4,06 %  – 0,51
800×600 12,70 % 3,31 % 2,27 %  – 1,04
640×480 a menší 0,20 % 0,19 % 0,45 % +0,26

* Rozdíl mezi 01/2009 a 05/2008 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2006, 05/2008 a 01/2009


Rostoucí podíl vyšších rozlišení obrazovek počítačů je pochopitelný. Uživatelé průběžně upgradují nejen software, ale samozřejmě i hardware, takže přechod na kvalitnější technické vybavení je logickou cestou, ke které dříve nebo později dospěje téměř každý uživatel, komentuje zveřejněná data Daniel Gogela, vedoucí služby NAVRCHOLU.cz.

Statistika podílů velikosti okna internetového prohlížeče koresponduje s přechodem uživatelů na vyšší rozlišení obrazovky. Zatímco v květnu 2008 měly dvě nejrozšířenější velikosti, tedy 801 – 1024 a 1025 – 1280, také přibližně stejný podíl na úrovni 41 %, v lednu 2009 už je mezi nimi rozdíl více než 10 procentních bodů. I ostatní čísla naznačují přechod uživatelů k větším velikostem oken internetového prohlížeče.

Šířka okna prohlížeče (v pixelech)
Velikost 01/2005 01/2006 05/2008 01/2009 Rozdíl*
1025 – 1280 23,75 % 21,00 % 41,07 % 44,45 % +3,38
801 – 1024 55,06 % 56,60 % 41,65 % 34,26 %  –7,39
1281 – 1600 1,31 % 1,40 % 5,68 % 8,12 % +2,44
641 – 800 15,66 % 18,20 % 6,87 % 5,87 %  – 1,00
1601 a více 0,08 % 0,20 % 2,97 % 5,48 % +2,51
641 a méně 4,13 % 2,50 % 1,76 % 1,81 % +0,05

* Rozdíl mezi 01/2009 a 05/2008 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2005, 01/2006, 05/2008 a 01/2009


Podíl uživatelů využívajících plnou barevnou škálu TrueColor (24 bitů) od května 2008 ještě mírně posílil na více než 95 %. Tím už došlo pouze k mírnému posílení pozice, kterou barevná škála TrueColor mezi českými uživateli v současnosti má.

Barevná hloubka monitoru
Barevná hloubka 01/2005 01/2006 05/2008 01/2009 Rozdíl*
TrueColor (24 bitů) 78,52 % 85,70 % 93,98 % 95,36 % +1,38
HiColor (15/16 bitů) 20,57 % 13,80 % 5,88 % 4,48 %  – 1,40
256 barev (8 bitů) 0,85 % 0,50 % 0,14 % 0,16 % + 0,02
méně než 256 barev 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % +0,00

* Rozdíl mezi 01/2009 a 05/2008 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2005, 01/2006, 05/2008 a 01/2009


Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz z prohlížečů se zapnutým JavaScriptem, který se pro zjištění uvedených hodnot používá. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V lednovém měření bylo do vzorku zařazeno téměř 25 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

(www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Slunečnice, Bomba), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.