Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Vysoké rozlišení obrazovek je již standardem

Podíl dvou nejčastěji využívaných rozlišení obrazovky počítače je v současnosti vyrovnaný. Po téměř dvou a půl letech od posledního měření vzrostl podíl vyššího rozlišení o 20 procentních bodů. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

26. 6. 2008

Ještě v lednu roku 2006 na českých počítačích jasně převládalo rozlišení obrazovek o rozměrech 1024×768 pixelů, jehož podíl byl téměř 60 %. V současné době je již stejně využívaný větší rozměr, tedy 1280×1024 px. Obě nejoblíbenější velikosti obrazovky podle květnových statistik profesionální služby pro sledování návštěvnosti webů NAVRCHOLU.cz drží 40% podíl. Trend zvětšování obrazovek je zřejmý i z dalších čísel. Více než 8% podíl, jež patří rozlišením 1400×1050 a vyšším, je toho jasným důkazem.

Vysoký podíl zastoupení obrazovek s rozlišením 1280×1024 může být dáno také tím, že je využíváno pro LCD monitory s velikostí 17 a 19 palců. A to je v současné době pravděpodobně nejprodávanější třída, komentuje zveřejněná data Daniel Gogela, vedoucí služby NAVRCHOLU.cz.

Rozlišení obrazovky (v pixelech)
Rozlišení 01/2006 05/2008 Rozdíl*
1024×768 59,50 % 40,56 %  – 18,94
1280×1024 20,30 % 40,33 % 20,03
1600×1200 a větší 1,30 % 5,75 % 4,45
1400×1050 1,20 % 5,28 % 4,08
1152×864 4,80 % 4,57 %  – 0,23
800×600 12,70 % 3,31 %  – 9,39
640×480 a menší 0,20 % 0,19 %  – 0,01

* Rozdíl mezi 05/2008 a 01/2006 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2006 a 05/2008

Pro lepší představu o tom, jak uživatelé ve skutečnosti pracují, je důležité znát statistiky podílu velikosti okna internetového prohlížeče, ve kterém zobrazují webové stránky. Stejně jako u velikosti obrazovky se počet návštěv, při nichž jsou využívány dvě nejrozšířenější velikosti prohlížeče (tedy 801 – 1024 nebo 1025 – 1280), za poslední dobu vyrovnal, a to opět na přibližně 40% úrovni. Použití širších oken prohlížeče se tak pomalu stává standardem.

Šířka okna prohlížeče (v pixelech)
Velikost 01/2005 01/2006 05/2008 Rozdíl*
801 – 1024 55,06 % 56,60 % 41,65 %  –14,95
1025 – 1280 23,75 % 21,00 % 41,07 % 20,07
641 – 800 15,66 % 18,20 % 6,87 %  – 11,33
1281 – 1600 1,31 % 1,40 % 5,68 % 4,28
1601 a více 0,08 % 0,20 % 2,97 % 2,77
641 a méně 4,13 % 2,50 % 1,76 %  – 0,74

* Rozdíl mezi 05/2008 a 01/2006 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2005, 01/2006, 05/2008

Velikost okna prohlížeče do značné míry kopíruje rozložení jednotlivých rozlišení obrazovky mezi uživatele. Jedinou výjimkou je šířka okna o rozměrech 641 – 800 pixelů. Tu stále využívá téměř 7 % návštěv měřených službou NAVRCHOLU.cz, zatímco rozlišení obrazovky odpovídající této velikosti má na svém počítači již jen 3 % měřených přístupů.

Další pozitivní vývoj byl zaznamenám při měření barevného rozlišení monitoru. Podíl uživatelů využívajících plnou barevnou škálu TrueColor (24 bitů) se totiž od počátku roku 2006 zvýšil o dalších 8 procentních bodů a dosahuje tak jednoznačných 94 %. Tento trend ve využívání plné barevnosti monitorů ani nemohl vypadat jinak. Je to dáno také tím, jak se webové prezentace rychle rozvíjejí, používají flashových animací, videí a dalších multimediálních prvků, o které se uživatelé samozřejmě nechtějí nechat připravit, uzavírá Daniel Gogela, vedoucí služby NAVRCHOLU.cz.

Barevná hloubka monitoru
Barevná hloubka 01/2005 01/2006 05/2008 Rozdíl*
TrueColor (24 bitů) 78,52 % 85,70 % 93,98 % 8,28
HiColor (15/16 bitů) 20,57 % 13,80 % 5,88 %  – 7,92
256 barev (8 bitů) 0,85 % 0,50 % 0,14 %  – 0,36
méně než 256 barev 0,06 % 0,00 % 0,01 % 0,01

* Rozdíl mezi 05/2008 a 01/2006 je vyjádřen v procentních bodech.
Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 01/2005, 01/2006, 05/2008

Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz z prohlížečů se zapnutým JavaScriptem, který se pro zjištění uvedených hodnot používá. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V květnovém měření bylo do vzorku zařazeno téměř 25 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz (www.navrholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o. (www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb, které měsíčně využije téměř 1,7 milionů uživatelů. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.