Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Mezi českými uživateli stále vedou Windows XP

Podíl operačního systému Windows Vista za posledních sedm měsíců opět vzrostl, zatímco všechny ostatní operační systémy z rodiny MS Windows zaznamenaly pokles. Dle statistik služby NAVRCHOLU.cz však zůstává i nadále nejpoužívanějším operačním systémem oblíbený MS Windows XP.

15. 12. 2008

Od dubna do listopadu 2008 došlo k poklesu podílu operačního systému MS Widows XP o více než 3,5 procentního bodu. Jde o přibližně stejný pokles, který byl zaznamenám také při meziročním srovnání v dubnu 2008. Podle aktuální statistiky zastoupení operačních systémů profesionální služby pro měření návštěvnosti NAVRCHOLU.cz zůstává s necelými 80 % nejpoužívanějším operačním systémem Windows XP.

Systém Windows Vista, novinka z roku 2007, oproti tomu za poslední dvě sledovaná období narostl o 5,5 procentního bodu na celkových přibližně 13,5 %. Tím upevnil svou pozici druhého nejpoužívanějšího operačního systému od společnosti Microsoft. Vše nasvědčuje tomu, že si pomalu razí cestu k dalším uživatelům.

Stejně jako má pokles podílu MS Windows XP zrychlující tendenci, můžeme říci totéž i o nárůstu zastoupení operačního systému Windows Vista. Průměrný měsíční nárůst podílu Windows Vista za posledních sedm měsíců je vyšší než v předchozím meziročním srovnání, doplňuje výsledky analýzy Daniel Gogela, vedoucí projektu NAVRCHOLU.cz.

Celá skupina operačních systémů z rodiny Microsoft opět zaznamenala mírný pokles. Ten je však při téměř 98% zastoupení systémů Windows naprosto zanedbatelný. Změny podílů ostatních operačních systémů jsou velmi malé. UNIX a od něj odvozené systémy mírně oslabily, zatímco Apple Mac a operační systémy pro mobilní zařízení velmi zvolna zvyšují svůj podíl. V celkových číslech však jde o rozdíly v řádu několika setin, případně desetin procentního bodu.

Zastoupení operačních systémů
Operační systém 12/2004 6/2005 2/2006 4/2007 4/2008 11/2008 Rozdíl***
Microsoft Windows 97,68 % 97,79 % 98,32 % 98,01 % 97,84 % 97,70 %  – 0,14
MS Windows XP* 60,87 % 70,52 % 78,94 % 86,99 % 83,42 % 79,80 %  – 3,62
MS Windows Vista*  –  –  – 0,85 % 8,08 % 13,58 % 5,50
MS Windows 2000* 15,65 % 12,79 % 9,70 % 5,64 % 3,54 % 2,44 %  – 1,10
MS Windows 98* 16,67 % 11,39 % 7,52 % 3,24 % 1,47 % 0,88 %  – 0,59
MS Windows Server 2003**  –  –  – 0,64 % 1,01 % 0,78 %  – 0,23
MS Windows Me* 2,46 % 1,67 % 1,17 % 0,53 % 0,24 % 0,16 %  – 0,08
MS Windows NT 4.0* 1,08 % 0,62 % 0,32 % 0,08 % 0,04 % 0,03 %  – 0,01
MS Windows 95* 0,70 % 0,37 % 0,20 % 0,05 % 0,02 % 0,01 %  – 0,01
UNIX a odvozené 1,39 % 1,18 % 0,84 % 1,04 % 1,30 % 1,24 %  – 0,06
Apple Mac 0,64 % 0,77 % 0,64 % 0,71 % 0,81 % 0,99 % 0,18
Mobilní zařízení 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,07 % 0,03

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 12/2004, 06/2005, 02/2006, 04/2007, 04/2008 a 11/2008
* podíl je udávaný v procentech ze všech OS
** MS Windows Server 2003 nebyl v období 12/2004, 6/2005 a 2/006 identifikován
*** rozdíl za poslední dvě sledovaná období je uveden v procentních bodech

Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz z počítačů s některým z více než stovky rozpoznávaných operačních systémů a jejich verzí. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Statistika zahrnuje operační systémy, které jsou typicky používané především koncovými uživateli, nikoli na serverech.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V dubnovém měření bylo do vzorku zařazeno téměř 25 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

(www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Slunečnice, Bomba), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.