Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Windows Vista velká očekávání Microsoftu nepotvrdil

Nejnovější operační systém společnosti Microsoft Windows Vista nepotvrdil velká očekávání jeho výrobce. Za poslední rok vzrostl jeho podíl hlavně na úkor starší verze XP, nicméně její vedoucí pozici příliš neohrozil. Podíl operačních systémů z rodiny MS Windows od února roku 2006 mírně klesá. I tak zůstává podle sledování služby NAVRCHOLU.cz nejvyužívanějším systémem.

28. 5. 2008

Přesně před rokem zaznamenala největší růst zastoupení mezi operačními systémy tehdy oblíbená verze MS Windows XP, která v období únor 2006 až duben 2007 vzrostla o více než 8 procentních bodů. Naopak v letošním měření její podíl poklesl o necelé 4 procentní body na úroveň 83 %. Loňský růst se tak přibližně z poloviny přelil do růstu zastoupení nejnovější MS Windows Vista. Aktuální statistiky zastoupení operačních systémů přinesla profesionální služba pro sledování návštěvnosti webů NAVRCHOLU.cz.

Windows Vista, velká naděje Microsoftu, byl v dubnu tohoto roku využit pouze v 8 % měřených případů. Starší verze Windows XP tak nadále zůstává v Česku nejoblíbenějším operačním systémem. Windows Vista v celkovém žebříčku zastoupení přeskočil pouze sesterskou aplikaci Windows 2000, jejíž podíl poklesl na necelá 4 %.


Zastoupení operačních systémů
Operační systém 12/2004   6/2005   2/2006   4/2007   4/2008 Rozdíl***
Microsoft Windows 97,68 % 97,79 % 98,32 % 98,01 % 97,84 %  –0,17
MS Windows XP* 60,87 % 70,52 % 78,94 % 86,99 % 83,42 %  –3,57
MS Windows Vista*  –  –  – 0,85 % 8,08 %  7,23
MS Windows 2000* 15,65 % 12,79 % 9,70 % 5,64 % 3,54 %  –2,10
MS Windows 98* 16,67 % 11,39 % 7,52 % 3,24 % 1,47 %  –1,77
MS Windows Server 2003***  –  –  – 0,64 % 1,01 %  0,37
MS Windows Me* 2,46 % 1,67 % 1,17 % 0,53 % 0,24 %  –0,29
MS Windows NT 4.0* 1,08 % 0,62 % 0,32 % 0,08 % 0,04 %  –0,04
MS Windows 95* 0,70 % 0,37 % 0,20 % 0,05 % 0,02 %  –0,03
UNIX a odvozené 1,39 % 1,18 % 0,84 % 1,04 % 1,30 %  0,26
Apple Mac 0,64 % 0,77 % 0,64 % 0,71 % 0,81 %  0,10
Mobilní zařízení 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,04 %  0,03

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 12/2004, 06/2005, 02/2006, 04/2007 a 04/2008;
* podíl je udávaný v procentech ze všech OS;
** MS Windows Server 2003 nebyl v minulém období identifikován;
*** meziroční rozdíl je uveden v procentních bodech


Celá skupina operačních systémů z rodiny Microsoft sice zaznamenala opět mírný pokles – a to až na úroveň hodnot z prosince 2004 – ten je však v souvislostech téměř 98% podílu systémů Windows naprosto zanedbatelný. „Pouze něco málo přes 2 % zbývá pro alternativní operační systémy z rodiny Unix, Apple Mac a mobilních zařízení. Jejich podíl je však v čase téměř konstantní, změny se pohybují pouze v řádu desetin nebo setin procentních bodů,“ doplňuje výsledky analýzy Daniel Gogela, vedoucí projektu NAVRCHOLU.cz.


Metodika:

Data v tabulce vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz z počítačů s některým z více než stovky rozpoznávaných operačních systémů a jejich verzí. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Statistika zahrnuje operační systémy, které jsou typicky používané především koncovými uživateli, nikoli na serverech.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V dubnovém měření bylo do vzorku zařazeno téměř 25 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Factum Invenio - logo

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz (www.navrholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o. (www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb, které měsíčně využije téměř 1,7 milionů uživatelů. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.