Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Microsoft Internet Explorer používá již méně než polovina trhu

Přes 85% podíl mezi prohlížeči si mezi sebou dělí Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Prohlížečům ze skupiny MSIE však dlouhodobě podíl na trhu klesá ve prospěch jejich konkurentů. Podle měřící služby NAVRCHOLU.cz se v únoru 2010 dostaly dokonce pod 50 %, avšak tento trend zpomaluje.

31. 3. 2010

Microsoft Internet Explorer pro Windows se v únoru 2010 svým podílem mezi českými uživateli dostal pod 50 %. Hlavní příčinou odlivu zájmu je podle statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz prohlížeč Google Chrome, jehož podíl vzrostl od listopadu 2008 o 4,2 procentní body, konkrétně z hodnot kolem půl procenta až na 4,73 %.

Z části může za zmenšování podílu MSIE také dlouhodobě rostoucí obliba prohlížečů z rodiny Mozilla Gecko, jejichž podíl nyní činí více než 37 %. Z toho nejrozšířenější produkt Firefox činí naprostou většinu, a to 36,94 %. Ze statistik je vidět, že tento trend poklesu v užívání prohlížeče firmy Microsoft postupně zpomaluje.

Růst prohlížeče Opera je daleko pomalejší než u Google Chrome a Firefoxu. Od listopadu 2008 se jeho podíl zvýšil o pouhých 0,68 procentního bodu, a to na 6,40 % z celkového počtu měřených webů v únoru 2010.

Zastoupení jednotlivých skupin prohlížečů
Prohlížeč 11/2007 11/2008 11/2009 02/2010
MSIE pro Windows 62,57% 53,44% 50,99% 49,29%
Mozilla Gecko a odvozené 29,90% 34,78% 37,26% 37,36%
           z toho Firefox 29,07% 34,20% 36,86% 36,94%
Opera 4,95% 5,72% 6,38% 6,40%
KHTML (Safari, Konqueror, Chrome) 0,62% 1,48% 4,73% 6,35%
           z toho Google Chrome  – 0,53% 3,33% 4,73%

Zdroj: NAVRCHOLU.cz

Pokud se zaměříme na konkrétní verze jednotlivých prohlížečů, má největší zastoupení Internet Explorer 8.0, který je na trhu od března 2009. Používá jej více než čtvrtina uživatelů. V červenci 2009 pak vyšla nová verze konkurenčního Mozilla Firefox 3.5, která náskok MSIE téměř dohnala (v únoru 2010 měla o 1,11 procentního bodu menší podíl). Nyní však tento nárůst ustal, jelikož uživatelé postupně přecházejí k novější verzi Mozilla Firefox 3.6 vydané v lednu 2010.

Starší verze MSIE 7.0 a 6.0 si stále udržují významné procento uživatelů, i když v čase jejich podíl postupně klesá. „Internet Explorer 6.0 si dnes drží podíl kolem deseti procent, což ale komplikuje práci webdeveloperům. Tento prohlížeč trpí s ohledem na dobu, kdy vznikl, řadou technických omezení, která ztěžují vývoj a používání moderních webových stránek a aplikací,“ komentuje statistiky Tomáš Krause, technický ředitel společnosti Internet Info, která službu NAVRCHOLU.cz provozuje.

Přes 85 % trhu je tedy rozděleno mezi dva největší soupeře – Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Relevantní podíl mají ještě Google Chrome a Opera. Konkrétně nejnovější verze prohlížeče Opera 10.x má po svém vydání v září 2009 téměř 4,5 % uživatelů. Zastoupení ostatních prohlížečů je spíše minoritní.

Zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů
Prohlížeč 11/2005 11/2006 11/2007 11/2008 11/2009 02/2010 Rozdíl *)
MSIE 8.0            –  –  –  – 22,30% 25,82% 3,52
Mozilla Firefox 3.5.x    –  –  –  – 19,72% 24,71% 4,99
MSIE pro Windows 7.0  – 1,82% 15,59% 31,34% 15,33% 12,83%  –2,50
MSIE pro Windows 6.0 72,55% 72,94% 45,97% 21,22% 13,02% 10,34%  –2,68
MSIE pro Windows 5.x 4,71% 2,06% 0,69%  –  –  –  –
Mozilla Firefox 3.6.x  –  –  –  –  – 5,47% 5,47
Mozilla Firefox 3.0.x  –  –  – 24,30% 15,31% 5,48%  –9,83
Google Chrome  –  –  – 0,53% 3,33% 4,73% 1,40
Opera 10.x 3,61% 4,41% 0,80
Opera 9.x  – 2,26% 4,65% 5,51% 2,56% 1,78%  –0,78
Opera 8.5 1,54% 0,48% 0,15%  –  –  –  –
Safari              –  –  – 0,62% 1,24% 1,37% 0,13
Mozilla Firefox 2.0.x  – 4,70% 26,53% 8,86% 1,35% 0,99%  –0,36
Mozilla Firefox 1.5.x  – 10,42% 1,35% 0,56% 0,25% 0,18%  –0,07
Mozilla Firefox 1.0.x 14,62% 2,51% 1,15% 0,45% 0,13% 0,10%  –0,03

Zdroj: NAVRCHOLU.cz
*) rozdíl v procentních bodech mezi únorem 2010 a listopadem 2009

Metodika:

Data vycházejí z počtů návštěv uskutečněných na webech monitorovaných službou NAVRCHOLU.cz. Návštěvou se rozumí sled přístupů na měřený web z jednoho prohlížeče provedených tak, že každý přístup následoval maximálně za 30 minut od přístupu předchozího. Pokud mezi dvěma přístupy uplynulo více než 30 minut, jde již o novou návštěvu. Uvedená metodika odpovídá doporučení IFABC. Prohlížeče jsou rozpoznávány dle hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 2 311 položek, rozčleněných do 422 skupin a 94 rodin.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Rošická, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 631, fax 277 004 601
E-mail: hana.rosicka@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

(www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z největších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel, Slunečnice, Bomba, Vitalia), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby v oblasti internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.