Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Firefox má 30% podíl mezi prohlížeči

Nejnovější statistiky webů měřených monitorovací službou NAVRCHOLU.cz potvrdily téměř třetinový podíl internetového prohlížeče Firefox. Nová metodika měření tak odhalila ještě těsnější poměr mezi hlavními konkurenty, tedy mezi prohlížeči na bázi jádra Mozilla Gecko a Internet Explorerem.

12. 12. 2007

Profesionální služba pro měření návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz vydává tiskové zprávy o podílu prohlížečů využívaných v Česku pravidelně již od roku 2004. Na začátku tohoto roku vznikla zcela nová metodika, která má zajistit vyšší kvalitu a stabilitu výsledků jednotlivých analýz v čase a zároveň jejich následnou lepší srovnatelnost.

Z těchto nově měřených dat za listopad 2007 vyplývá daleko vyšší podíl prohlížečů z rodiny Mozilla než z dosud publikovaných výsledků. Podíl prohlížeče Mozilla v současnosti dosahuje téměř 30 %, zatímco Microsoft Internet Explorer je využíván v 63 % případů. To je o téměř 15 procentních bodů méně než v předchozích měřeních. Poměr obou hlavních konkurentů, kteří pro sebe uchvátili téměř 93% podíl mezi prohlížeči, je tak mnohem těsnější.

Zastoupení jednotlivých skupin prohlížečů
Prohlížeč 03/2004 11/2004 05/2005 11/2005 05/2006 11/2006 11/2007
MSIE pro Windows 92,90 % 85,18 % 79,25 % 78,15 % 74,17 % 77,36 % 62,57 %
Mozilla Gecko a odvozené 4,34 % 11,18 % 16,89 % 18,03 % 21,65 % 18,99 % 29,90 %
z toho Firefox 1,22 % 6,34 % 14,09 % 15,39 % 19,51 % 17,68 % 29,07 %
Opera 1,83 % 2,49 % 2,71 % 2,89 % 3,48 % 2,95 % 4,95 %
KHTML (Safari, Konqueror) 0,42 % 0,45 % 0,55 % 0,52 % 0,54 % 0,47 % 0,62 %
MSIE/MSNE pro Mac  – 0,25 % 0,22 % 0,12 % 0,07 % 0,03 % 0,01 %

Zdroj: NAVRCHOLU.cz

Nejnovější data jsou v meziročním srovnání jasným důkazem toho, že prohlížeče rodiny Mozilla, konkrétně Firefox, hrají v současné době v českém prostředí mnohem zásadnější roli než dříve. Je navíc pravděpodobné, že se do budoucna vztah mezi Internet Explorerem a Firefoxem ještě více vyostří, doplňuje vedoucí služby NAVRCHOLU.cz Klára Rožková.

Zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů
Prohlížeč 05/2005 11/2005 05/2006 11/2006 11/2007 Rozdíl*
MSIE pro Windows 6.0 71,75 % 72,55 % 69,95 % 72,94 % 45,97 % - 26,97
z toho MSIE 6.0 SV1 (XP SP2) 35,74 % 45,01 % 49,07 % 56,15 % 38,18 % - 17,97
Mozilla Firefox 2.0.x  –  –  – 4,70 % 26,53 % + 21,83
MSIE pro Windows 7.0  –  –  – 1,82 % 15,59 % + 13,77
Opera 9.x  –  –  – 2,26 % 4,65 % + 2,39
Mozilla Firefox 1.5.x  –  – 13,33 % 10,42 % 1,35 % - 9,07
Mozilla Firefox 1.0.x 13,11 % 14,62 % 6,03 % 2,51 % 1,15 % - 1,36
MSIE pro Windows 5.x 6,64 % 4,71 % 2,96 % 2,06 % 0,69 % - 1,37
Mozila Suite 1.7.x 1,79 % 1,95 % 1,57 % 1,04 % 0,38 % - 0,66
Opera 8.5  – 1,54 % 2,52 % 0,48 % 0,15 % - 0,33

Zdroj: NAVRCHOLU.cz; * rozdíl v procentních bodech, mezi listopadem 2007 a listopadem 2006

Při detailním pohledu na zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů je zřejmé, že trh je de facto rozdělen pouze mezi tyto čtyři nejpoužívanější verze – Internet Explorer 6.0 a 7.0, Mozilla Firefox 2.0 a Opera 9. Zastoupení ostatních verzí je v celkovém pohledu zcela minimální.

Prvenství si udržel oblíbený MSIE 6.0, především jeho aktualizovaná verze XP. Nedosahuje však tak přesvědčivého podílu jako v předchozích měřeních. Naopak téměř 27% zastoupení prohlížeče Mozilla Firefox 2.0 představuje výrazný rozdíl oproti dříve deklarovaným necelým 5 %. Nejnovější Internet Explorer 7.0 s více než 15% podílem spíš své uživatele stále hledá.

Metodika:

Měření bylo prováděno analýzou hlavičky User-Agent v přístupech na měřené weby a následným porovnáváním získané hodnoty s databází známých prohlížečů, která obsahuje k tomuto dni 1 764 položek, rozčleněných do téměř 400 skupin a 90 rodin.

Tiskové zprávy o podílech prohlížečů vydává NAVRCHOLU.cz pravidelně. Přesto však není možné udělat časové srovnání v delším horizontu, protože pro analýzu byla použita nová, vylepšená metodika, založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V listopadovém měření bylo do vzorku zařazeno více než 24 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

www.navrcholu.cz

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, Investiční společnost České spořitelny, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, Český hydrometeorologický ústav, Karlovarský kraj, Czech Tourism, Arcibiskupství pražské, ministerstva zahraničních věcí a životního prostředí, a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.