Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Pokles podílu Internet Exploreru se zastavil

Dlouhodobě klesající trend zastoupení prohlížeče MS Internet Explorer ve prospěch jeho největšího konkurenta Mozilla Firefox se v listopadu zastavil. Vyplývá to z nejnovější analýzy webů měřených monitorovací službou NAVRCHOLU.cz.

18. 12. 2006

Microsoft Internet Explorer stále kraluje mezi internetovými prohlížeči a naopak možná nabral novou sílu. Až dosud klesající trend jeho podílu se totiž v poslední době zastavil a dokonce nabral opačný směr. Podle listopadových statistik profesionální služby pro měření návštěvnosti internetových stránek NAVRCHOLU.cz totiž už neroste podíl konkurenčního prohlížeče Firefox, který se v listopadu vrátil téměř k hodnotám naměřeným v květnu tohoto roku.

Zatím není jasné, zda jde o začátek nového trendu nebo pouze o krátkodobý výkyv ve statistikách. „Nejpravděpodobnější příčinou nárůstu podílu prohlížeče Internet Explorer je fakt, že většina nových uživatelů, jejichž počet na podzim tradičně roste, se setká nejprve s výchozím webovým prohlížečem majoritního operačního systému“, usuzuje ze statistik analytik Adam Hauner.

Vedoucí služby NAVRCHOLU.cz Klára Rožková k tomu dodává: „Vysoké školy, úřady státní správy, stejně jako převážná většina zaměstnavatelů zatím standardně nevybavuje své počítače prohlížeči, které nepocházejí z dílny Microsoftu. To je také pravděpodobně hlavním důvodem poklesu jejich podílu ve srovnání s květnovými daty o více než 2,5 procentního bodu.“ V meziročním pohledu však Firefox stále ještě zaznamenává růst, přestože nesrovnatelně menší než dříve.

Stejný směr, tedy snížení podílu, zaznamenaly prohlížeče ze skupiny Opera, a to zpět pod 3 %. Ostatní prohlížeče tvoří minoritní podíl nepřesahující půl procenta a rozdíly v jejich zastoupení se pohybují v rámci statistické chyby.

Zastoupení jednotlivých skupin prohlížečů
Prohlížeč 03/2004 11/2004 05/2005 11/2005 05/2006 11/2006
MSIE pro Windows 92,90 % 85,18 % 79,25 % 78,15 % 74,17 % 77,36 %
Mozilla Gecko a odvozené 4,34 % 11,18 % 16,89 % 18,03 % 21,65 % 18,99 %
z toho Firefox 1,22 % 6,34 % 14,09 % 15,39 % 19,51 % 17,68 %
Opera 1,83 % 2,49 % 2,71 % 2,89 % 3,48 % 2,95 %
KHTML (Safari, Konqueror) 0,42 % 0,45 % 0,55 % 0,52 % 0,54 % 0,47 %
MSIE/MSNE pro Mac  – 0,25 % 0,22 % 0,12 % 0,07 % 0,03 %

Zdroj: NAVRCHOLU.cz

V polovině října se uživatelům dostala do rukou nová verze prohlížeče MSIE pro Windows 7.0, následně o pár dní později Mozilla Firefox 2.0. Podle statistik se Firefox hned po svém startu uchytil o něco lépe. Měsíc po spuštění jej mělo ve svých počítačích nainstalováno 4,70 % uživatelů, zatímco nejnovější verzi MSIE pouze 1,82 %.

Boom MSIE 7.0 mezi českými uživateli však lze očekávat až počátkem roku 2007, kdy bude k dispozici jeho česká verze. Dosud je totiž k dispozici pouze anglicky. Stejně tak Mozilla zatím s automatickou aktualizací své novinky vyčkává.

Zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů
Prohlížeč 05/2005 11/2005 05/2006 11/2006 Rozdíl*
MSIE 6.0 SV1 (XP SP2) 35,74 % 45,01 % 49,07 % 56,15 % + 7,08
MSIE pro Windows 6.0 36,01 % 27,54 % 20,88 % 16,79 %  – 4,09
Mozilla Firefox 1.5.x  –  – 13,33 % 10,42 %  – 2,91
Mozilla Firefox 2.0.x  –  –  – 4,70 %  –
Mozilla Firefox 1.0.x 13,11 % 14,62 % 6,03 % 2,51 %  – 3,52
Opera 9.x  –  –  – 2,26 %  –
MSIE pro Windows 5.x 6,64 % 4,71 % 2,96 % 2,06 %  – 0,90
MSIE pro Windows7.0  –  –  – 1,82 %  –
Mozila Suite 1.7.x 1,79 % 1,95 % 1,57 % 1,04 %  – 0,53
Opera 8.5  – 1,54 % 2,52 % 0,48 %  – 2,04

* rozdíl v procentních bodech, mezi listopadem 2006 a květnem 2006
Zdroj: NAVRCHOLU.cz

Z detailního pohledu na zastoupení jednotlivých verzí prohlížečů je jasné, že jedinou verzí prohlížeče Microsoft, která zaznamenala nárůst svého zastoupení mezi uživateli, je nejvíce používaný MSIE 6.0 SV1 (XP SP2) s podílem více než 56 %. Naopak penetrace ostatních verzích – MSIE pro Windows 6.0 a 5.0 – se snížila souhrnně o téměř 5 procentních bodů.

Poznámka: Data pocházejí z měření více než 20 tisíc webů registrovaných službou NAVRCHOLU.cz a byla získávána na základě identifikace prohlížeče v hlavičce User-Agent protokolu HTTP. Zařazování prohlížečů do skupin počítá se známými způsoby maskování prohlížečů. Ve statistikách nejsou zahrnuty prohlížeče, které nenačítají obrázky.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Hana Šebelová, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz
NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.
(www.iinfo.cz)
Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.