Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Vyhledávání kraluje Seznam, Google stahuje náskok

Nejpoužívanějším vyhledávačem v Česku je jednoznačně stále Seznam.cz. Podíl počtu návštěv, využívajících jej k vyhledávání na internetu, se stabilně drží na úrovni téměř dvou třetin. Významnější růst zaznamenal pouze Google, a to především na úkor menších vyhledávačů. Vyplývá to z aktuálních statistik podílů vyhledávačů měřící služby NAVRCHOLU.cz.

15. 11. 2007

Podíl největšího českého vyhledávače Seznam.cz se podle statistik monitorovací služby NAVRCHOLU.cz za první tři čtvrtletí roku 2007 významně nezměnil a stabilně dosahuje výše přes 60 %. Jednička ve vyhledávání tedy může být spokojena, neboť se jí dosud daří úspěšně odolávat tlaku ze strany celosvětově silného hráče ve vyhledávání Google a udržovat si svůj více než dvojnásobný náskok.

Google se však nadále snaží ukousnout svůj díl v českém vyhledávání. Od ledna zaznamenal jeho podíl významný nárůst. V absolutním vyjádření vzrostl o více než 4 procentní body. Ještě výrazněji ilustruje vývoj relativní rozdíl. Více než 16 procent za posledních devět měsíců je jeho největší růst za dobu monitorování službou NAVRCHOLU.cz. V současné době tak dosahuje ve vyhledávání na českém internetu téměř 30% podílu. Jediný rostoucí trend mezi vyhledávači pravděpodobně podpořilo fungování národní verze na doméně Google.cz a tím menší zájem o vyhledávače Centra a Atlasu.

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů
Vyhledávač Červenec 2006 Říjen 2006 Leden 2007 Říjen 2007 Absolutní rozdíl* Relativní rozdíl**
Seznam 61,10 % 63,39 % 62,53 % 62,30 %  –0,23  – 0,4
Google 23,48 % 23,85 % 24,75 % 28,87 % 4,12 + 16,6
Centrum 5,37 % 4,72 % 4,84 % 3,39 %  –1,45  – 30,0
Atlas 2,86 % 2,38 % 2,58 % 1,53 %  –1,05  – 40,7
Jyxo 0,79 % 0,57 % 0,42 % 0,24 %  –0,18  – 42,8

Zdroj: NAVRCHOLU.cz
* rozdíl mezi říjnem a lednem 2007, v procentních bodech
** rozdíl mezi říjnem a lednem 2007, v procentech

Další dva vyhledávače, doplňující „velkou čtyřku“, tedy Centrum a Atlas, pomalu ztrácejí mezi českými uživateli na významu. Centrum má ve vyhledávání už pouze necelý 4% podíl, Atlas dokonce méně než 2%. Ještě jasněji situaci ilustruje vyčíslení trendu, které potvrzuje masivní propad zájmu o oba tyto vyhledávače. Poslední sledovaný vyhledávač Jyxo využívají pouze jeho nejvěrnější.

Posledním zajímavým údajem z nejnovějších statistik může být samostatné číslo za vyhledávání prostřednictvím služby Firmy.cz, kterou Seznam vyčlenil ze svého kompletního katalogu počátkem ledna 2007 a která představuje silné strategické odlišení od aktuálních možností globálního Googlu. V současné době dosahuje samotné vyhledávání prostřednictvím „seznamáckého“ Katalogu firem a institucí celkového podílu 6,48 %.

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů v ČR

(červenec 2006 – říjen 2007)

Graf - vyhledávače
Metodika:

Měření bylo provedeno analýzou URL odkazujících na měřené weby. Za příchod z vyhledávače se považuje takový, který vedl k zahájení návštěvy na měřeném webu. Databáze vyhledávačů NAVRCHOLU.cz obsahuje k tomuto dni 645 položek.

Tiskové zprávy o podílech vyhledávačů NAVRCHOLU.cz vydává pravidelně. Přesto však není možné udělat časové srovnání v delším horizontu než právě posledních 15 měsíců, protože pro analýzu byla použita nová, vylepšená metodika, založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V říjnovém měření bylo do vzorku zařazeno více než 24 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

www.navrcholu.cz

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, Investiční společnost České spořitelny, Dopravní podnik Hl. m. Prahy, Český hydrometeorologický ústav, Karlovarský kraj, Czech Tourism, Arcibiskupství pražské, ministerstva zahraničních věcí a životního prostředí, a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.