Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Uživatelé weby příliš nečtou, času jim však věnují dost

Praha, 16. září 2004 – Většině uživatelů stačí na zhlédnutí jedné webové stránky méně než 30 vteřin. Přitom téměř polovina během své návštěvy zhlédne jen jedinou stránku daného webu. Na druhou stranu, velká část uživatelů dokáže na jednom webu strávit poměrně dlouhou dobu.

16. 9. 2004

Jak odhalují statistiky NAVRCHOLU.cz, uživatelé Internetu se na českých webech příliš nezdrží. Přibližně 42 % návštěv webu totiž zhlédne jen jedinou stránku. Přibližně 16 % návštěv pak zahrnuje pouze dvě stránky – typický obrázek uživatele, který na sledovaném webu na jednu stránku přišel a jednou klepl na místní odkaz. Tři až deset stránek si prohlédne necelá třetina návštěv (30 %). Aktivnější návštěvy, které na webu projdou více než deset stránek, byly zaznamenány v 11,5 % případů.

Počet stránek za návštěvu
Počet stránek Podíl
1 42,30%
2 16,30%
3 9,90%
4 5,70%
5 4,20%
6 3,10%
7 2,40%
8 1,80%
9 1,60%
10 1,20%
nad 10 11,50%

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 08/2004

NAVRCHOLU.cz nabízí také údaje o tom, jak dlouho průměrně uživatel na webu v rámci jedné návštěvy setrvá. Ukazuje se, že na českých webech téměř 20 % návštěv skončí do 30 vteřin. „Je málo pravděpodobné, že by uživatelé nalezli hledanou informaci během pouhé půl minuty. Spíše jde z větší části o návštěvy vzniklé omylem, kdy uživatelé web hned opustili,“ komentuje naměřené výsledky Ondřej Bojar, analytik NAVRCHOLU.cz.

Průměrně minutu se webu věnuje asi 11 % návštěv. Skoro polovina návštěv webu trvá něco mezi minutou a deseti minutami a necelá čtvrtina překoná více než 10 minut. „Můžeme říci, že s výjimkou náhodných návštěv uživatelé webům věnují poměrně významné množství času,“ vysvětluje Ondřej Bojar.

Čas strávený na webu
Čas Podíl
Do 30 sekund 19,60%
Do 1 minuty 11,20%
Do 2 minut 13,90%
Do 3 minut 8,60%
Do 4 minut 6,10%
Do 5 minut 4,70%
Do 6 minut 3,60%
Do 7 minut 3,10%
Do 8 minut 2,60%
Do 9 minut 2,10%
Do 10 minut 1,90%

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 08/2004

Zajímavým údajem je též průměrná doba strávená uživatelem na jedné stránce. Ukazuje se, že téměř v 70 % případů uživatel sleduje stránku méně než 30 vteřin. Minuta na přečtení stránky pak stačí uživatelům ve 13,6 % případů. Více než 3 minuty jsou stránky sledovány jen v šesti procentech případů.

Čas strávený na jedné stránce
Čas Podíl
Do 30 vteřin 69,90%
Do 60 vteřin 13,60%
Do 90 vteřin 5,10%
Do 120 vteřin 2,60%
Do 150 vteřin 1,70%
Do 180 vteřin 1,10%
Nad 180 vteřin 6,00%

Zdroj: NAVRCHOLU.cz, 08/2004

„Je těžké takto obecně konstatovat, zda jsou tyto údaje v souladu s představami tvůrců stránek, neboť očekávané chování uživatelů velmi závisí na povaze webu. Nicméně, provozovatelé webů by měly věnovat mimořádnou pozornost svým individuálním statistikám, ze kterých totiž jasně vyplyne, jakou účinnost mají informace uváděné na jejich webu,“ doplňuje Tomáš Krause, koordinátor projektu NAVRCHOLU.cz.

(Pozn.: V souladu s doporučeními mezinárodní organizace IF ABC je návštěva webu definována jako skupina stránek, které si jeden uživatel na jednom webu prohlédl, přičemž v prohlížení nenastala přestávka delší než 30 minut.)

Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Ján Simkanič, product manager
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 123, 110 fax 244 003 220
E-mail: simkanic@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz
NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi jinými Atlas.cz, Seznam.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Software602, Armáda ČR, ministerstva (zahraničí, živ. prostředí, průmyslu, sociálních věcí), Parlament ČR a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.
Společnost Internet Info, s.r.o., provozuje v českém Internetu 10 obsahových serverů, mezi něž patří například Lupa, Měšec, Root, Navrcholu, Slunečnice a další. Pod značkou Dobrý web se také věnuje konzultacím v oblasti webových služeb. V posledních třech letech se pravidelně umisťuje v přehledu nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední a východní Evropě FAST 50, dvakrát dokonce na prvním místě v rámci České republiky.