Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Windows Live Search zamíchal statistikou podílů vyhledávačů

Nejpoužívanějším českým vyhledávačem zůstává Seznam. Podíl počtu návštěv, které jej využívají k vyhledávání na internetu, však pozvolna klesá. A to nejen kvůli již tradičnímu souboji s Googlem, ale v poslední době také vinou zajímavého nárůstu Windows Live Search. Díky němu zřejmě poklesl i podíl Googlu. Vyplývá to z aktuálních statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

22. 6. 2009

Podíl vyhledávače Seznam se podle statistik monitorovací služby NAVRCHOLU.cz za období od října 2008 do května 2009 opět snížil, a to o téměř jeden procentní bod (z původních 60,85 % na 59,89 %). Přesto si Seznam stále drží pozici nejpoužívanějšího vyhledávače v České republice. Ve výsledcích z května 2009 je do jeho podílu nově započítán také portál Zboží.cz.

Po dlouhém období pozvolného růstu zaznamenal Google za poslední sledované období mírný pokles. Zatímco mezi červnem a říjnem 2008 se jeho podíl zvýšil o téměř dva a půl procentního bodu, výsledky statistik z letošního května ukazují pokles o jeden procentní bod. Jeho podíl v českém vyhledávání se momentálně blíží jedné třetině (konkrétně 31,61 %).

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů (červenec 2006 až květen 2009)
Vyhledávač Červenec 2006 Říjen 2006 Leden 2007 Říjen 2007 Červen 2008 Říjen 2008 Květen 2009 Absolutní rozdíl* Relativní rozdíl**
Seznam 61,10 % 63,39 % 62,53 % 62,30 % 62,80 % 60,85 % 59,89 %  – 0,96  – 1,57
z toho Zboží.cz  –  –  –  –  –  – 3,25 %  –  –
Google 23,48 % 23,85 % 24,75 % 28,87 % 30,16 % 32,61 % 31,61 %  – 1,00  – 3,07
Live***  –  –  –  –  –  – 4,47 %  –  –
Centrum 5,37 % 4,72 % 4,84 % 3,39 % 2,86 % 2,61 % 1,76 %  – 0,85  – 32,57
Atlas 2,86 % 2,38 % 2,58 % 1,53 % 1,28 % 0,97 % 0,52 %  – 0,45  – 46,39

Zdroj: NAVRCHOLU.cz
* rozdíl mezi říjnem 2008 a květnem 2009, v procentních bodech
** rozdíl mezi říjnem 2008 a květnem 2009, v procentech
*** Windows Live Search

Aktuální novinkou, která zřejmě ovlivnila výsledky Seznamu a Googlu, je umístění Windows Live Search v žebříčku nejpoužívanějších vyhledávačů. Zatímco ještě donedávna se jeho podíl pohyboval pod hranicí jednoho procenta a v přehledu nebyl uváděn, za poslední sledované období u něj došlo ke skokovému nárůstu na 4,47 %. Naopak podíly vyhledávačů Centrum a Atlas nadále klesají. Větší z nich, Centrum, už dosahuje pouze 1,76 %.

Za rychlým nárůstem podílu vyhledávače Windows Live Search je s největší pravděpodobností rozšíření posledních dvou verzí prohlížeče Internet Explorer, které tento vyhledávač nabízejí v rámci základní instalace. Tím je uživatelům výrazně usnadněn přístup k jeho využívání, komentuje výsledky měření Daniel Gogela, vedoucí služby NAVRCHOLU.cz.

Metodika:

Měření bylo provedeno analýzou URL odkazujících na měřené weby. Za příchod z vyhledávače se považuje takový, který vedl k zahájení návštěvy na měřeném webu. Databáze vyhledávačů NAVRCHOLU.cz obsahuje k tomuto dni 654 položek.

Pro analýzu byla použita metodika založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V nejnovějším měření bylo do vzorku zařazeno více než 23 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.


Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Jarešová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 630, 600, fax 277 004 601
E-mail: jaresova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz

(www.navrcholu.cz)

NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z největších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel, Slunečnice, Bomba, Vitalia), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby v oblasti internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.