Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


NAVRCHOLU.cz: Seznam má na vyhledávání téměř dvoutřetinový podíl

Seznam kraluje českému internetovému vyhledávání. Jeho podíl dosahuje téměř dvou třetin. Druhý v pořadí následuje Google s necelými 25 procenty. Vyplývá to z nejnovějších statistik měřící služby NAVRCHOLU.cz.

22. 2. 2007

Seznam drží téměř dvoutřetinový podíl návštěv webů měřených službou NAVRCHOLU.cz, které mají na svědomí vyhledávače. Na jeho významu zatím příliš neubralo ani spuštění národní verze celosvětově oblíbeného Google.

Od konce srpna 2006, kdy začala fungovat národní verze Google na doméně Google.cz, se jeho celkové zastoupení mezi vyhledávači sice mírně zvýšilo, přesto však Seznam udržuje výrazný náskok – ze všech návštěv webů měřeného vzorku z vyhledávačů na něj připadá téměř 63 procent.

Za těmito dvěma silnými hráči se řadí vyhledávače, jejichž podíl aktuálně nepřesahuje ani pětiprocentní hranici. Portál Centrum se k této hranici těsně blíží, naopak význam Atlasu je proti Centru poloviční. Zajímavým vývojem prochází poslední ze známých českých vyhledávačů Jyxo, jehož role se v průběhu posledního půlroku setrvale marginalizuje.

Vývoj podílu jednotlivých vyhledávačů
Vyhledávač Červenec 2006 Říjen 2006 Leden 2007 Rozdíl*
Seznam 61,10 % 63,39 % 62,53 % + 1,43
Google 23,48 % 23,85 % 24,75 % + 1,27
Centrum 5,37 % 4,72 % 4,84 %  – 0,53
Atlas 2,86 % 2,38 % 2,58 %  – 0,28
Jyxo 0,79 % 0,57 % 0,42 %  – 0,37

Zdroj: NAVRCHOLU.cz
* rozdíl mezi lednem 2007 a červencem 2006, v procentních bodech

Velké změny nastaly ve významu jednotlivých národních verzí vyhledávače Google. Bližší pohled na statistiku potvrzuje razantní přesun zájmu k české verzi (13,39 %), a to prakticky ihned po jejím spuštění na konci srpna. Úměrně tomu, konkrétně o více než 12 procentních bodů mezi červencem a říjnem roku 2006, poklesla role Google.com (aktuálně 5,43 %). V úvahu je však třeba brát fakt, že při zadání adresy Google.com mohou být čeští uživatelé automaticky přesměrováni na národní verzi.

Vývoj podílu národních verzí vyhledávače Google
Národní verze Červenec 2006 Říjen 2006 Leden 2007 Rozdíl*
Google.cz 0,00 % 12,58 % 13,39 % + 13,39
Google.com 17,37 % 5,34 % 5,43 %  – 11,94
Google.sk 1,79 % 1,97 % 1,89 % + 0,10
Ostatní 4,33 % 3,96 % 4,04 %  – 0,29

Zdroj: NAVRCHOLU.cz
* rozdíl mezi lednem 2007 a červencem 2006, v procentních bodech

Metodika:

Měření bylo provedeno analýzou URL odkazujících na měřené weby. Za příchod z vyhledávače se považuje takový, který vedl k zahájení návštěvy na měřeném webu. Databáze vyhledávačů NAVRCHOLU.cz obsahuje k tomuto dni 645 položek.

Tiskové zprávy o podílech vyhledávačů NAVRCHOLU.cz vydává pravidelně. Přesto však není možné udělat časové srovnání v delším horizontu než právě posledního půl roku, protože pro analýzu byla použita nová, vylepšená metodika, založená na vytvoření vzorku webů, který vykazuje vysokou stabilitu v čase a je odolný proti působení extrémních hodnot webů se specifickými vlastnostmi. To znamená, že pokud v určité době dojde ke změně naměřených hodnot, je minimální pravděpodobnost, že by to bylo způsobeno změnou ve struktuře měřených webů, a naopak lze vyvozovat, že se jedná o skutečnou změnu v chování uživatelů.

Proto vzorek, z něhož byla naměřena výše uvedená čísla, obsahuje pouze takové weby, jejichž význam nepostačuje k tomu, aby celkové hodnoty nepřirozeně vychýlil směrem ke svým individuálním vlastnostem. V lednovém měření bylo do vzorku zařazeno 23 tisíc webů, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Factum Invenio - logo

Na tvorbě metodiky se podílela společnost Factum Invenio, jedna z předních agentur marketingového výzkumu na českém trhu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Hana Šebelová, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O NAVRCHOLU.cz
NAVRCHOLU.cz je profesionální nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti internetových stránek. Poskytuje širokou paletu služeb a nástrojů, které jsou nezbytným předpokladem úspěšně realizace a optimalizace internetového marketingu. NAVRCHOLU.cz na českém Internetu působí již od roku 1998 a v současné době monitoruje webové stránky významných firem a institucí, mezi které patří Atlas.cz, Auto-ESA, Česká pojišťovna, HC Sparta Praha, HVB Bank, Investiční společnost České spořitelny, Český hydrometeorologický ústav, Software602, ministerstva zahraničních věcí, životního prostředí, průmyslu a obchodu, sociálních věcí, Národní divadlo a další.

O společnosti Internet Info, s. r. o.
(www.iinfo.cz)
Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.

O společnosti Factum Invenio, s.r.o.
http://www.factum.cz/
Společnost Factum Invenio působí na českém trhu od roku 1991. Používá standardizované mezinárodně uznávané metody a značkové výzkumné produkty. Díky svým zkušenostem i úzké spolupráci se zahraničními partnery poskytuje informace nejenom o českém, ale i o evropském trhu. Založila mezinárodní výzkumnou skupinu Factum Group.