Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Podnikatel.cz se ohrazuje proti nařčení, že uveřejnil pomluvu ČT

Mluvčí České televize Ladislav Šticha zaslal médiím vyjádření, v němž nařkl business server Podnikatel.cz z pomluvy ČT a přístup redakce označil za neprofesionální. Reagoval tak na článek uveřejněný na serveru Podnikatel.cz ze dne 1. prosince, v němž se upozorňuje na nesrovnalosti v kauze vymáhání televizních poplatků. Redakce takové nařčení zcela odmítá.

3. 12. 2009

Business server Podnikatel.cz vydal dne 1. prosince 2009 článek pod názvem Noční můra živnostníků: Advokát České televize opět vymáhá neexistující dluhy. Tento text navazoval na již rok starou kauzu, v níž advokát s plnou mocí České televize Dalibor Kalcso obeslal vloni v létě podnikatele s výzvou, aby uhradili neexistující dluhy, a hrozil jim přitom uložením penále a úhradou soudních výloh.

Posledním textem na toto téma se business server Podnikatel.cz snažil především najít odpovědi na to, zda Česká televize po loňském skandálu přijala dostatečná opatření, aby se podobný scénář z loňského roku již neopakoval. Zároveň se snažil odhalit, jak Česká televize penalizovala Dalibora Kalcsa za loňský prohřešek a zda v případech vymáhání dlužných televizních poplatků stále, byť v pozadí, figuruje společnost BSP Lawyer Partners, která v loňském skandálu plnila funkci vyhledávací agentury.

Při té příležitosti přinesl Podnikatel.cz informaci, že existují podnikatelé, kteří televizní poplatek řádně platí a kterým i přesto výzva k uhrazení dluhu od Dalibora Kalcsa přišla. V kontextu zároveň přidal vyjádření České televize, která upozornila, že v současné době se jedná již pouze o jednotlivá pochybení, která jsou v tak širokém systému běžná.

Podstatou vydaného textu bylo, že:

 • advokát s plnou mocí České televize Dalibor Kalcso provádí svou práci neprofesionálně, když si dostatečně neověřuje údajné dlužníky, kterým výzvy rozesílá,
 • že Dalibor Kalcso nebyl jakkoli penalizován za loňský skandál, což je v článku doloženo jeho vlastním tvrzením zaznamenaným díky audionahrávce,
 • že Česká televize prostřednictvím svého mluvčího tvrdí něco jiného,
 • že dopis, který je rozesílán jménem České televize neplatičům, má formální nesrovnalosti, kdy adresáti jsou odkazováni na webovou stránku, která je prakticky nefunkční a je v držení společnosti BSP Lawyer Partners,
 • a že nová vyhledávací agentura České televize, společnost Verbis, není zcela průhledná a existují stále pochyby o tom, jakým způsobem neplatiče vyhledává.

Po vydání článku následovala veřejná reakce mluvčího České televize Ladislava Štichy, který označil celý text za pomluvu a přístup redakce označil za naprosto nepřijatelný a neprofesionální. Zároveň vyzval redakci serveru, aby text okamžitě stáhla, a pohrozil, že Česká televize zváží další právní kroky. Navíc e-mailem upozornil redaktora serveru Podnikatel.cz, že Česká televize podá trestní oznámení, pokud text nebude stažen do vymezené hodiny. E-mail však adresoval na redaktora, který takové oprávnění nemá.

Část vyjádření, které je v celém znění na serveru www.ceskamedia.cz, business server Podnikatel.cz do svého článku doplnil s odkazem na původní zdroj.

Business server Podnikatel.cz reaguje na veřejné vyjádření mluvčího České televize Ladislava Štichy následovně:

 • hlavní informací článku nebylo označení živnostníka Josefa Pošty jako osoby, po níž jsou neoprávněně vymáhány koncesionářské poplatky, ale odhalení přetrvávajících problematických praktik a vazeb ČT a advokátní kanceláře Dalibora Kalcsa při vymáhání těchto poplatků spolu s protichůdnými vyjádřeními těchto subjektů,
 • tyto skutečnosti mluvčí ČT Ladislav Šticha ve své reakci nijak nevyvrací, ani nepotvrzuje a ponechává tak nezodpovězené závažné otázky vyplývající z našich zjištění,
 • vyjádření ČT ohledně dopadů loňského skandálu, kdy Ladislav Šticha zdůrazňuje, že byl mimo jiné s advokátní kanceláří Dalibora Kalcsa uzavřen tvrdý dodatek ke smlouvě, je sporné. Dalibor Kalcso, jak potvrzuje i zveřejněná audionahrávka, serveru potvrdil, že loňský skandál se ho nijak nedotkl,
 • článek serveru Podnikatel.cz dobré jméno České televize nepoškozuje, snaží se pouze upozornit na nesrovnalosti, které v případu oslovování neplatičů televizních poplatků panují,
 • tvrzení živnostníka Josefa Pošty je jen dílčí částí článku a celou koncepci článku pouze doplňuje,
 • živnostník Josef Pošta nemůže být v databázi České televizi veden jako neplatič v kategorii právnická osoba, protože je podnikající fyzickou osobou. Pokud tomu tak je, ČT má údaje ve své databázi chybně,
 • živnostník Josef Pošta není dlužníkem vůči České televizi,
 • živnostník Josef Pošta skutečně platil televizní poplatky jako podnikatel prostřednictvím SIPO, a to dokonce od roku 2004 (redakce serveru má k dispozici kopie potvrzení o zaplacení), což by správně neměl, přesto ČT u něj dluh veden nemá. Josefu Poštovi to potvrdil telefonní operátor ČT,
 • ČT si od roku 2004 nevšimla, že od Josefa Pošty přicházejí ze SIPO dva televizní poplatky (jeden také za domácnost), přičemž prostřednictvím SIPO se dají platit pouze poplatky za domácnost. Tento poplatek je vždy jeden bez ohledu na to, kolik uživatel vlastní televizních a jiných přijímačů, na které se televizní poplatek vztahuje,
 • není pravda, že živnostník Josef Pošta nereagoval na výzvu, kterou mu odeslal advokát Dalibor Kalcso, redakce serveru má k dispozici kopii podacího lístku dopisu i plné znění dopisu,
 • není pravda, že server vychází v textu z vyjádření jediného zdroje, citoval vyjádření i dalšího podnikatele, který se na redakci obrátil prostřednictvím diskuze,
 • upozorňovat na anketu v článku, kterou hodnotí mluvčí ČT Ladislav Šticha jako předpojatou, je zavádějící v okamžiku, kdy anketa byla zveřejněna i v předchozích článcích, které kauzu televizních poplatků popisovaly, přičemž předtím Česká televize o předpojatosti té samé ankety nikdy nehovořila.

Česká televize by měla, jako veřejnoprávní instituce financovaná penězi plátců televizního poplatku, poskytnout následující informace:

 • zveřejnit konkrétní podobu postihů osob zodpovědných za loňský skandál,
 • objasnit stálé pochybnosti o napojení společnosti BSP Lawyer Partners, které byla vypovězena smlouva jako vyhledávací agentuře,
 • zveřejnit počet omylem oslovených podnikatelů, které ČT oslovila po loňské kauze neprávem a konkrétní podobu a čísla, jak tyto podnikatele odškodnila, jak tvrdí mluvčí ČT Ladislav Šticha,
 • objasnit, proč vybrala za vyhledávací agenturu nově vzniklou společnost Verbis, která neměla žádné zkušenosti a proč ČT není schopná poskytnout na ni jakékoli kontakty,
 • objasnit, proč nová vyhledávací společnost Verbis nebyla vybrána transparentním výběrovým řízením,
 • zveřejnit způsob, jak vyhledávací agentura získává údaje o neplatičích,
 • změnit formulaci vyzývacího dopisu k uhrazení dlužných televizních poplatků, který obsahuje prokazatelné formální chyby,
 • zvážit profesionalitu přístupu svého tiskového mluvčího ČT Ladislava Štichy, který označuje vědomosti redaktorů za „laický obzor“ (toto vyjádření Šticha zaslal e-mailem na adresu redaktora), dále bez důkazů hodnotí práci redaktorů serveru Podnikatel.cz jako neprofesionální a který jménem České televize hrozil redakci podáním trestního oznámení.

V Praze, dne 3. prosince 2009
Michael Hovorka, šéfredaktor business serveru Podnikatel.cz
Aleš Miklík, vedoucí redakcí vydavatelství Internet Info, s.r.o.Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Jarešová, marketingová ředitelka
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 630,600, fax 277 004 601
E-mail: hana.jaresova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

O serveru Podnikatel.cz

(www.podnikatel.cz)

Podnikatel.cz je business server určený pro podnikatele, živnostníky a manažery malých a středních firem. Svým čtenářům přináší kompletní informační servis, aktuální zpravodajství ze světa podnikání, databáze zákonů, firem a úřadů státní správy, právní poradenství nebo manažerské rady pro úspěšný business.

Partnery jednotlivých sekcí serveru Podnikatel.cz jsou:

The European Business Directory, Evropská databanka, a.s., Nakladatelství Sagit, a.s., Advokátní kancelář Pajerová & Šnajdrová, RAVEN EU Advisory, CCB – Czech Credit Bureau, a.s., B2M.cz s.r.o., Universita del Caffé.

O společnosti Internet Info, s.r.o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Podnikatel, Root, DigiZone, Vitalia, Bomba, Slunečnice), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.