Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Weby státní správy diskriminují handicapované občany

Při nedávném testu bezbariérovosti webových stránek vyšlo najevo, že pro handicapované občany jsou webové stránky institucí státní správy téměř nepoužitelné. Pod testováním je podepsáno konzultační centrum Dobrý web (http://www.dobryweb.cz).

8. 12. 2004

Přístupný, neboli bezbariérový, je takový web, který neklade uživateli žádné překážky v přístupu k obsahu. Díky tomu poskytuje plnohodnotnou informaci každému, nezávisle na jeho schopnostech, zdravotním stavu či technickém vybavení. Tato charakteristika je důležitá pro všechny webové stránky, ale pro veřejnou správu pochopitelně mnohonásobně více.

„Weby státní správy musejí být přístupné ze své podstaty, protože jejich účelem je poskytovat informace všem a bez rozdílu. Navíc přístupnost těchto webů bude vyžadována novelou Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, která je právě v projednávání ve vládě“, odpovídá David Špinar, vedoucí projektu Dobrý web, na otázku, proč byly pro test přístupnosti vybrány právě weby institucí státní správy.

Testování probíhalo koncem listopadu a prověřeny byly oficiální weby všech 15 ministerstev, web Poslanecké sněmovny, Senátu, Vlády a Hradu. Celkem tedy 19 webů.

Bylo zvoleno 6 testovacích kritérií, která byla hodnocena známkou 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší). Jsou to pravidla, jejichž nedodržení působí zdravotně postiženým uživatelům největší problémy, ale používání webu významně ztěžují i většinové populaci. Konkrétně to byla tato pravidla:

Odkazy jsou správně odlišené od ostatního obsahu Netextové prvky (např. obrázky nebo flashe) mají svou textovou alternativu Titulek stránky informuje o jejím obsahu Prvky tvořící nadpisy jsou správně označeny Text na stránce si může uživatel v prohlížeči sám zvětšit Zobrazení obsahu stránky není závislé na javascriptu či flashi

„Výsledky dopadly velice špatně. Zjistili jsme, že průměrnou známku, tedy 3, získalo jen sedm institucí z devatenácti. Některé weby jsou natolik nepřístupné, že na nich například nevidomí pomocí svých hlasových čteček nenaleznou zhola nic. Což neznamená nic jiného než zcela zbytečnou diskriminaci při poskytování informací“, popisuje výsledky David Špinar.

Celkové výsledky studie
Pořadí Instituce Průměrná známka
1. Ministerstvo životního prostředí 1,00
2. Ministerstvo informatiky 1,50
3. Poslanecká sněmovna 1,83
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,00
5. Vláda 2,50
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu 2,83
7. Ministerstvo financí 3,00
8.-9. Ministerstvo dopravy 3,50
8.-9. Senát 3,50
10. Ministerstvo zdravotnictví 3,76
11.-12. Ministerstvo obrany 3,83
11.-12. Ministerstvo zahraničních věcí 3,83
13.-16. Ministerstvo kultury 4,17
13.-16. Ministerstvo pro místní rozvoj 4,17
13.-16. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4,17
13.-16. Hrad 4,17
17.-18. Ministerstvo vnitra 4,33
17.-18. Ministerstvo spravedlnosti 4,33
19. Ministerstvo zemědělství 4,50
Celá analýza včetně kompletních výsledků podle jednotlivých kritérií je k dispozici na http://i.iinfo.cz/urs-att/studie-01-pristupnost.pdf (PDF, 190 kB).

„Je vidět, že jednotlivé úřady přistupují k bezbariérovosti svých webových prezentací různým způsobem. Zatímco Ministerstvu životního prostředí jsme z hlediska testovaných kritérií nemuseli nic vytknout, Ministerstvo zemědělství dostalo hned ve čtyřech z šesti kritérií nejhorší známku, tedy pětku“, komentuje výsledky David Špinar.

Dobrý web bude i nadále sledovat vývoj webů institucí státní správy a podobnou analýzu provede i po té, co vejde v platnost novela Zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. K tomu pravděpodobně dojde v polovině příštího roku.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte
David Špinar
vedoucí projektu Dobrý web
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
tel: 244 003 202, e-mail: spinar@dobryweb.cz
http://www.dobryweb.cz

O projektu Dobrý web
Dobrý web (http://www.dobryweb.cz) je profesionální poradenské centrum v oblasti tvorby www stránek, správy jejich obsahu, internetového marketingu, optimalizace pro vyhledávače, informační architektury, přístupnosti a použitelnosti webových stránek. Tým zkušených konzultantů pro své zákazníky zpracovává studie, analýzy, audity a školení témat, které mají za cíl přinést webovým stránkám maximální možný efekt, zvýšit jejich návštěvnost a obchodní výkonnost. Doporučuje potřebná vylepšení a nebo se na nich přímo podílí.