Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Root.cz: Čtenáři společně překládají knihu o autorských právech v internetovém prostředí

Na serveru Root.cz byl spuštěn ojedinělý komunitní projekt. Prostřednictvím jeho stránek čtenáři společnými silami překládají knihu Free Culture (Svobodná kultura) amerického autora Lawrence Lessiga, pojednávající o současném stavu autorského práva na internetu.

18. 7. 2007

V současné době se rozbíhá na serveru Root.cz ojedinělý projekt překladu knihy Free Culture (Svobodná kultura), která se zabývá šířením kultury prostřednictvím internetu a problematikou legalizace stahování multimediálního obsahu. Publikace Free Culture byla poprvé vydána v roce 2004 a její autor, profesor práva Lawrence Lessig, v ní shrnul informace o nevýhodách aktuálního právního systému, omezování svobod uživatelů a patentech. Zasazuje se o volný přístup k informacím, softwaru a autorským dílům.

Jsem nadšený a vděčný, že vznikl projekt, který hodlá tuto knihu převést do češtiny. Poprvé jsem Českou republiku viděl ještě v době, kdy byla Československem. Nic bych si nepřál víc, než vrátit se tam, abych oslavil dokončení překladu, poděkoval všem, kteří s ním pomohli, a získal nové nápady pro šíření těch myšlenek, vzkazuje Lawrence Lessig českým čtenářům serveru Root.cz.

Pro překlad bude využit systém Wiki, v němž shromažďují sami uživatelé serveru Root.cz veškeré informace týkající se Linuxu, open source a otevřených technologií. Na stránky Wiki byl vložen kompletní anglický text knihy, členěný na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Do překladu se může zapojit každý, kdo disponuje alespoň pokročilejší znalostí angličtiny. Přispěvatelé mohou překládat libovolné pasáže, opravovat gramatické či obsahové chyby, nebo diskutovat s dalšími čtenáři knihy. Kolem projektu vzniká komunita dobrovolných překladatelů, která by díky velké otevřenosti a předem stanoveným pravidlům měla zajistit vznik dostatečně kvalitního překladu.

Celý projekt, jehož výsledkem bude volně dostupný překlad, organizuje Adam Hrazda, autor recenze ke knize Free Culture. Text knihy je vydaný pod svobodnou licencí Creative Commons, která umožňuje volně nakládat s autorskými díly. Kniha tedy smí být pro nekomerční účely volně kopírována, sdílena a upravována.

Podobný model otevřené kooperace se již osvědčil u mnoha open-source softwarových projektů. Na stejném principu funguje i náš překladatelský projekt. Skupina nezávislých překladatelů zajistí potřebnou flexibilitu i jazykovou znalost, bez níž by česká verze knihy zcela jistě nebyla tak snadno a rychle dostupná, objasňuje Petr Krčmář, šéfredaktor serveru Root.cz, a dodává: Překlad jsme technologicky podpořili poskytnutím zázemí na našem systému Wiki, který je jako otevřená informační platforma pro podobné projekty přímo určen. Chceme navíc přispět k rozpoutání diskuze o svobodě a autorských právech na internetu.

Více informací o autorovi knihy, jeho díle i projektu překladu na stránkách serveru Root.cz přináší článek Překládejte s námi knihu Free Culture.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Šebelová, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Durychova 101, 142 00 Praha 4
Tel. 244 003 130, 110 fax 244 003 220
E-mail: sebelova@iinfo.cz; http://www.iinfo.cz

Root.cz

Root.cz je nejstarším a největším českým zpravodajským serverem o Linuxu a open-source technologiích. V českém a slovenském internetovém prostředí je jeho pozice zcela unikátní. Velká část z téměř 150 tisíc uživatelů, kteří ho během měsíce navštíví, jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti informačních technologií.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

Společnost Internet Info, s.r.o., je pátou největší mediální společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby pro optimalizaci internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice.