Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


STEM/MARK: Články na serverech Root.cz a Lupa.cz jsou skutečně odborné a nezávislé

Root.cz a Lupa.cz, servery vydavatelství Internet Info, patří mezi nejdůvěryhodnější české IT servery a přinášejí svým čtenářům praktické a nezávislé informace. Vyplývá to z průzkumu českých serverů věnujících se IT, který provedla nezávislá agentura zaměřená na marketingové výzkumy STEM/MARK.

4. 3. 2019

Průzkum proběhl v únoru 2019 na vzorku 501 respondentů. Cílovou skupinou byli respondenti zajímající se o oblast informačních a komunikačních technologií.

Servery hodnotili respondenti celkem ve čtyřech kritériích: odbornost, nezávislost, praktičnost přinášených informací a důvěryhodnost. Respondenti známkovali jednotlivé servery jako ve škole, tedy nejnižší známka znamená nejlepší hodnocení.

Root.cz a Lupa.cz nabízejí články psané odborníky

Píší články odborníci, kteří dané problematice opravdu rozumí? Respondenti na první místo postavili Root.cz se známkou 1,78, server Lupa.cz na třetí příčce dostal hodnocení 2,11.

Root.cz a Lupa.cz jsou nezávislé servery

Respondenti měli rozhodnout, zda informace přinášené uvedenými servery jsou skutečně nezávislé. Nejlepší známku ze všech hodnocených serverů získal Root.cz, a to 2,07, Lupa.cz pak 2,34.

Root.cz a Lupa.cz přinášejí praktické informace

Informace zveřejňované na serverech Root.cz a Lupa.cz mají pro čtenáře opravdu praktický přínos (známky 1,95 a 2,17).

Root.cz a Lupa.cz jsou důvěryhodné servery

Informace, které servery Root.cz a Lupa.cz přinášejí, považují respondenti za důvěryhodné. Ohodnotili je známkami 2,05 a 2,19.

 

Pro průzkum STEM/MARK použil metodu CAWI, která je založená na dotazování ověřených respondentů v prostředí internetu. Výhradním zdrojem CAWI rozhovorů byl Český národní panel. Dotazováno bylo 501 respondentů starších 15 let, kteří se zajímají o oblast informačních a komunikačních technologií. Vzorek respondentů byl reprezentativní za internetovou populaci ČR (pohlaví, věk, vzdělání). Pro průzkum byl použitý standardizovaný dotazník.