Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


TUESDAY Business Network: Project Management Day - projektový management v době krize

Již za měsíc, v úterý 15. června 2010, se koná třetí ročník konference Project Management Day, určené převážně projektovým a ICT manažerům. V závěrečné části konference budou vyhlášeny vítězné projekty soutěže Best Project Management 2010. Letošní novinkou je Project Management Club, dvě speciální setkání navazující na tuto konferenci.

18. 5. 2010
Logo PMD male

Třetí ročník odborné konference Project Management Day, kterou pořádá sdružení TUESDAY Business Network, se uskuteční v úterý 15. června 2010 v hotelu Angelo v Praze. Akce je zacílena zejména na projektové a ICT manažery, majitele a ředitele ICT nebo poradenských společností a HR manažery, a to z oborů finance, IT, telekomunikace, stavebnictví a poradenství. Zájemci o účast se mohou registrovat přímo na stránkách akce.

Konference se tematicky zaměří na controlling a sledování projektů, krizový management a řízení rizik, hovořit se bude také o plánování zdrojů pro projekty, či nastavování procesů ve firmách. Cílem setkání je především výměna a porovnání zkušeností účastníků s projektovými manažery a odborníky na projektové řízení. „Důraz na předávání zkušeností z praxe je výrazem ohlasů, které máme od účastníků z minulých ročníků. Proto budou přednášky zaměřeny ještě více než dříve na konkrétní příklady projektů a bude kladen větší důraz na tzv. lessons learned,“ upřesňuje Petr Koubský, programový ředitel sdružení TUESDAY Business Network.

Třetí část konference bude patřit finalistům soutěže Best Project Management 2010 a vyhlášení výsledků. Účastníkům budou prezentovány finálové projekty a jejich hodnocení odbornou porotou. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 12 projektů, z nichž porota již 20. května 2010 vybere finalisty.

„Domnívám se, že s postupem jednotlivých krizových opatření nejen v komerčních společnostech, ale i ve státní správě a samosprávě, budou kladeny stále vyšší a vyšší nároky jak na členy projektových týmů, tak hlavně na vedoucí projektu. I z tohoto pohledu mě těší, že se do soutěže přihlásily společnosti, které využívají nejen silné projektové nástroje, ale také projektové manažery, kteří mají nadnárodní zkušenosti. Myslím, že i toto je důkazem rostoucí popularity této soutěže i konference,“ komentuje Marek Čáp, jednatel společnosti solit project, která je spoluorganizátorem projektu.

Přehled přihlášených projektů:

 • ČEZ, a.s. – Rekonstrukce primárních parních tepelných sítí jejich přechodem na horkovodní systém zásobování Dvora Králové.
 • WOOD & Company Financial Services, a.s. – Calypso: změna informačního zázemí společnosti tak, aby měla jednotný systém na zpracování cenných papírů a peněz, platformu pro další růst a okamžitý přehled o ziskovosti, likviditě a rizicích společnosti.
 • Et netera a.s. pro klienta Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – www.o2extra.cz: vznik webového portálu pro hlavní benefitní program pro mobilní i fixní zákazníky O2.
 • EuroPM, s.r.o. pro klienta České Radiokomunikace a.s. – Přestavba sítě analogových televizních vysílačů na digitální.
 • Komerční banka, a.s. – Trade Finance Online: projekt byl definován potřebou rozvoje kvality služeb poskytovaných klientům KB využívajících produkty dokumentárních inkas, akreditivů a bankovních záruk i s ohledem na tržní prostředí.
 • Komerční pojištovna a.s. – Datasharing 2: poskytnutí detailních dat Komerční bance o smlouvách, klientech, transakční historii a klientských souhlasech Komerční pojišťovny.
 • Komerční pojištovna a.s. – Dětské životní pojištění: vývoj produktu, procesů a jeho implementace do front-office a back-office systémů.
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. pro klienta Ministerstvo financí ČR- Legislativní změny ADIS – aplikační modul Datové schránky: daňový informační systém podporuje správu všech daní na finančních úřadech.
 • Cleverlance Enterprise Solutions a.s. pro klienta Vodafone Czech Republic a.s. – Mobile2Web: propojení služeb mobilního operátora se světem internetu a umožnit zákazníkům provádět operace běžně realizované pouze na mobilním telefonu i prostřednictvím internetového prohlížeče.
 • Cleverlance Enterprise Solutions a.s. pro klienta Vodafone Czech Republic a.s. – OneNet Samoobsluha: nová aplikace umožňující nastavení všech telekomunikačních služeb a optimalizaci nákladů pro firemní zákazníky.
 • Cleverlance Enterprise Solutions a.s. pro klienta Komerční banka, a.s. – CAIS (Critical Announcement Information System): dodání nového systému CAIS, který umožní, aby měli zaměstnanci KB rychlý a efektivní přístup k informacím o aktuálním stavu business critical systémů IT.
 • Česká spořitelna a.s. – Early Collections Call Centre (ECCC): zefektivnění procesu správy pohledávek, jeho centralizace a umístění do provozního centra.

Podrobné informace ke všem přihlášeným projektům jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.bestprojectmanagement.cz.

Součástí celého projektu se letos nově staly dvě další speciální akce pod názvem Project Management Club, které proběhnou na podzim. Jejich smyslem je vytvoření trvalejší platformy, kde by se mohli projektoví manažeři setkávat a vyměňovat si zkušenosti i v průběhu celého roku. Náplní těchto setkání bude rozbor konkrétního realizovaného projektu z více pohledů, obsáhlá manažerská hra a v neposlední řadě také networking.

Soutěž a konferenci pořádá sdružení TUESDAY Business Network a poradenská společnost solit project v součinnosti s hlavním partnerem společností Hewlett-Packard, s odbornou garancí společnosti Ernst & Young a ve spolupráci s Českou komorou PMI. Mediálně projekt podporují týdeník Euro, server Euro24, portál eFocus.sk, časopis Moderní řízení, server PatriaOnline a business server Podnikatel.cz.

PMD partneri

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Hana Rošická, PR a marketing
Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 109/116, 160 41 Praha 6
Tel. 277 004 631, 600, fax 277 004 601
E-mail: hana.rosicka@iinfo.cz

O sdružení TUESDAY Business Network

(www.tuesday.cz)

TUESDAY Business Network je podnikatelská síť, sdružující profesionály z oblasti technologického podnikání (dodavatele, uživatele i další odborníky), poskytující příležitost pro networking, sdílení informací a zkušeností mezi podnikateli, investory, konzultanty a poskytovateli služeb v oblasti technologií a inovací. Hlavními aktivitami TUESDAY Business Network jsou pořádání akcí, seminářů a konferencí, příprava průzkumů trhů a white paperů, vzdělávání a evangelizace trhu o možnostech využívání technologií v profesionální činnosti. TUESDAY Business Network spolupracuje s řadou dalších asociací v České republice i zahraničí.

O společnosti Internet Info, s. r. o.

(www.iinfo.cz)

Společnost Internet Info, s.r.o., je jednou z největších mediálních společností českého internetového trhu s širokým portfoliem služeb. Je vydavatelem známých zpravodajských a zábavních serverů (např. Lupa, Měšec, Root, DigiZone, Podnikatel, Slunečnice, Bomba, Vitalia), provozuje profesionální systém pro měření a analýzu návštěvnosti NAVRCHOLU.cz a pod značkou Dobrý web poskytuje konzultační služby v oblasti internetového marketingu a realizuje studie internetového trhu v České republice. Organizačně zajišťuje také chod sdružení TUESDAY Business Network, které pořádá odborné konference a setkání IT odborníků.