Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Všeobecné podmínky pro registrované uživatele

Tyto všeobecné podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) ve vztahu obchodní společnosti Internet Info, s.r.o., IČO: 256 48 071, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 41 Praha 6 (dále jen „IINFO“) a uživatele registrujícího se ke zpřístupnění prémiového obsahu publikovaného ze strany IINFO.

 1. Registrace

  1. a) Uživatel získá registrací na webu přístup k prémiovému obsahu a pravidelnému infoservisu, který IINFO zpřístupňuje zdarma, nicméně výlučně registrovaným uživatelům.
  2. b) Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit.
 2. Závazek IINFO

  1. a) IINFO se zavazuje zpřístupňovat registrovanému uživateli zdarma prémiový nikoliv všeobecně dostupný obsah.
  2. b) IINFO se zavazuje plnit vůči registrovanému uživateli všeobecnou informační povinnost prostřednictvím pravidelného infoservisu o obsahu a zaměření dle rozhodnutí a vůle IINFO, a to elektronickou formou na e-mail registrovaného uživatele.
 3. Všeobecně

  1. a) Práva a povinnosti IINFO a registrovaného uživatele se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
  2. b) Zpřístupněním jakéhokoliv obsahu nebo informace není registrovanému uživateli udělena žádná licence k takovému obsahu.
  3. c) Zpřístupňovaný obsah slouží k osobní potřebě registrovaného uživatele a nesmí být dál komerčně šířen.


V Praze dne 1. 2. 2023