Dáváme Internetu obsah. Unikátní obsah.


Technické specifikace

Standardní reklamní formáty

Rozměry jednotlivých bannerů (v px) naleznete v ceníku.

Doporučená datová velikost bannerů je 30 kB.

Při zasílání inzertních podkladů nezapomeňte připojit cílovou URL, na kterou má banner odkazovat.

Obecné specifikace pro cílové URL:

 • Cílová URL musí vždy vést na funkční URL adresu, která neodkazuje na dokumenty jako je PDF, Word, Excel atd.
 • Cílová URL adresa, která odkazuje na sociální sítě, nesmí být podmíněna přihlášením či registrací.
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nebo mít podvodný či jinak nemorální obsah.
 • Měřící kódy na URL (UTM) si klient nasazuje sám

Kreativy z externích reklamních systémů musí komunikovat na protokolu HTTPS. To znamená, že veškeré volání externího obsahu musí začínat na https://domena-systemu.cz/xxx, případně univerzální //domena-systemu.cz/xxx.

Formáty bannerů:

 • Obrázkový – GIF, JPG, PNG
 • Flash + JPG

  Podrobné informace o formátu Flash a definici clickthru naleznete ve specifikaci Sdružení pro internetovou reklamu.

  Nezapomeňte také dodat zástupný obrázek ve formátu JPG.

 • HTML 5 – ZIP (HTML, CSS, JS, grafické prvky + zástupný JPG)
  • 200 kB celková velikost všech souborů (po gzipu).
  • Max 10 souborů, případné další se mohou načítat až se zpožděním, až se donačte celá stránka.
  • Do velikosti se nepočítají sdílené knihovny stažené pomocí CDN – doporučujeme využít pro externí podpůrné knihovny.
  • Formát nepodporuje IE8 a IE9: použije se zástupný obrázek (JPG).
  • Nedoporučujeme použít automatizované nástroje pro převod flashových bannerů (např. Swiffy od Google).
  • Pro složitější animace není vhodné ani použití jQuery, spíše optimalizované animační knihovny jako je např. GreenSock.

  Užitečné informace přináší návod od Sdružení pro internetovou reklamu. [PDF]